Estilo indirecto: el orden del grupo verbal final en la oración subordinada

Estilo indirecto (indirecte rede): el orden del grupo verbal final en la oración subordinada (volgorde in de werkwoordelijke eindgroep in de bijzin) A) Tiempos simples (enkelvoudige tijden) 1) Verbo normal een boek lezen 2) Verbo reflexivo zich wassen 3) Verbo separable een vriend opbellen > Con un verbo modal 1) een boek willen lezen 2) zich willen wassen 3) een vriend willen opbellen > Con un verbo semi-modal 1) een boek gaan lezen 2) zich gaan  wassen 3) een vriend gaan opbellen > Con el auxiliar de futuro 1) een boek zullen lezen 2) zich zullen wassen 3) een vriend zullen opbellen > Con el aux. de condicional 1) een boek zouden lezen 2) zich zouden wassen 3) een vriend zouden opbellen > Con el auxiliar de pasiva 1) gestolen worden 3) opgebeld worden . Ik lees een boek . Ik was me . Ik bel een vriend op . Ik wil een boek lezen Ik wil me wassen Ik wil een vriend opbellen . Ik ga een boek lezen Ik ga me wassen Ik ga een vriend opbellen . Ik zal een boek lezen Ik zal me wassen Ik zal een vriend opbellen . Ik zou een boek lezen Ik zou me wassen Ik zou een vriend opbellen . Het geld wordt gestolen Mijn ouders worden opgebeld . Ik zeg dat ik een boek lees . Ik zeg dat ik me was . Ik zeg dat ik een vriend opbel . Ik zeg dat ik een boek wil lezen/ lezen wil Ik zeg dat ik me wil wassen/ wassen wil Ik zeg dat ik een vriend wil opbellen/ opbellen wil/ op wil bellen Ik zeg dat ik een boek ga lezen [*lezen ga] Ik zeg dat ik me...