[NL-E] Taalunie – Eén taal. Dit is wat we delen

[Transcriptie: Margot Dhondt] - Dit is wat we delen.- Dit is wat we delen.  - Hallo, ik ben Liza uit Amsterdam, en dit is mijn lief, Tom.- Hey, ik ben Tom, uit Antwerpen. Graag leggen we je uit wat ons verbindt.- Maar we gaan het niet hebben over liefde, schat. We gaan het hebben over taal.- Het Nederlands. Een mooie taal met 24 miljoen sprekers. Wist je dat onze taal de achtste taal van Europa is?- En ook buiten Europa wordt Nederlands gesproken. Nederlands is een officiële taal in Nederland, België en Suriname, en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.- Mijn vrienden horen aan Liza dat ze uit Nederland komt.- En andersom hoort mijn familie dat Tom een Vlaming is.- Toch spreken we dezelfde taal, en begrijpen elkaar goed. Vergelijk het met het Engels, waardoor een Amerikaan kan overleggen met een Australiër.- Of het Spaans, waardoor een Mexicaan kan e-mailen met iemand in Colombia.- Binnen het Nederlandse taalgebied zijn er culturele verschillen, en per land gebruiken we soms andere woorden. Maar: we delen ook veel.- Alle 24 miljoen Nederlandstaligen gaan namelijk uit van dezelfde spelling, dezelfde grammatica en hetzelfde woordenboek.- Dat heeft veel voordelen: voor onszelf én voor de mensen uit het buitenland.- Tom en ik lenen elkaar boeken van Vlaamse en Nederlandse auteurs.- Die bereiken dus veel lezers zonder dat daar een vertaling voor nodig is.- En Tom leest in Nederland mijn krant, waarvan een Vlaming de hoofdredacteur is.- En... goh, laatst waren we in Gent naar een toneelstuk geweest, met Vlaamse en Nederlandse acteurs.- Internationale boeken, gebruiksaanwijzingen en verpakkingen hoeven maar één keer vertaald te worden naar het Nederlands.- We lezen in Nederland en Vlaanderen dezelfde versie van Tolstoj, Proust en Virginia Woolf.  [Vertrek in westelijke richting]  -...

[NL-E] Taalunie – Waarom Nederlands studeren?

> Link naar de videohttp://taaluniebericht.org/artikel/zien/waarom-nederlands-studeren Waarom Nederlands studeren?[Transcriptie: Margot Dhondt] - Hallo.- Hallo.- Hoi.- Hallo. - Ik ben Gergana. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Bulgarije. Ik studeer Nederlands omdat deze taal heel anders dan mijn moedertaal is. En met Nederlands in het portfolio ben je in de ogen van de andere mensen unieker en exclusiever dan met een universele lingua franca, lees Engels, bijvoorbeeld. - Ik ben Elena Kerdikoshvili. Ik ben 20 en ik kom uit Georgië. Ik studeer Nederlands omdat ik het een heel interessante en mooie taal vind en ik geniet van deze taal. - Ik heet Katja. Ik kom uit Rusland, uit Sint-Petersburg. Ik ben 21 en ik studeer Nederlands aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Ik vind deze taal ontzettend mooi. - Ik ben Rico. Ik ben 20 jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit Okinawa in het zuiden van Japan, maar ik woon nu hier in Hasaki voor mijn studies. - Euh, nu zie ik heel veel perspectieven met het Nederlands en ik hoop dat ik… in de toekomst… een unieke specialiste word. - Ik leer Nederlands omdat ik veel kennissen wil maken over de cultuur en de mensen in Nederland en ook die in België, en ook omdat ik in de toekomst veel evenementen wil organiseren waarin Nederlanders en Japanners meer [over] elkaar kunnen leren kennen.  - Ik ben Kees. Ik ben 20 jaar en ik studeer Nederlands aan de Shanghai International Studies University. Ik leer Nederlands want ik vind Nederland echt een mooi land. Dat was het. Doeg! ¿Por qué estudiar neerlandés?   - Hola.- Hola.- ¡Buenas!- Hola. - Soy Gergana. Tengo 23 años y soy de Bulgaria. Estudio neerlandés porque este idioma es muy diferente de mi lengua materna. Y...

Jan Hanlo – Oote (1952) / ‘De Mus’ (1949)

Johannes Bernardus Maria Raphael (Jan) Hanlo (Bandung, Nederlands-Indië, 29 mei 1912 – Maastricht, 16 juni 1969) was een Nederlandse dichter en schrijver. Vanaf 1944 schreef Hanlo gedichten, waarvan met name 'Oote' de aandacht trok. Dit klankgedicht (Hanlo sprak zelf van “kinderbrabbeltaal”) verscheen in 1952 in het door het Rijk gesubsidieerde tijdschrift Roeping. Het blad Elsevier besteedde daar aandacht aan en het VVD-Eerste Kamerlid Willem Carel Wendelaar stelde vervolgens Eerste Kamervragen over de subsidie aan het blad dat Hanlo's “infantiel gebazel” publiceerde. Dat leverde de nodige publiciteit op. Johannes Bernardus Maria Raphael (Jan) Hanlo (Bandung, ‘Indias Holandesas’ (Indonesia), 29 de mayo de 1912 – Mastrique, 16 de junio de 1969) fue un poeta y escritor neerlandés. Desde 1944 Hanlo escribió poemas, entre los que ‘Oote' llamó especialmente la atención. Este poema fonético (el propio Hanlo habló de “balbuceos infantiles”) apareció en 1952 en la revista Llamada subvencionada por el Reino. La revista Elsevier le dedicó atención y el diputado por el VVD Willem Carel Wendelaar realizó a continuación preguntas a la Cámara Baja sobre el subsidio a la revista que había publicado los “desvaríos infantiles” de Hanlo. Eso generó la necesaria publicidad. Jan Hanlo – OOTE  Oote oote oote Boe Oote oote Oote oote oote boe Oe oe Oe oe oote oote oote A Aaa Oote aaa Oote oe oe Oe oe oe Oe oe oe oe oe Oe oe oe oe oe Oe oe oe oe oe oe oe Oe oe oe etc. Oote oote oote Eh eh euh Euh euh etc. Oote oote oote boe      etc.      etc. etc. Hoe boe boe boe Hoe boe boe boe B boe Boe oe oe Oe oe (etc.) Oe oe oe oe      etc. Eh eh euh euh euh Oo-eh...

[NL-E] Easy Dutch 1 – Basic Phrases from the Streets

Een erg grappige video om enkele basiszinnen te leren. Met verschillende accenten! Un vídeo muy divertido para aprender algunas frases básicas. ¡Con distintos acentos!   Easy Dutch 1 – Basic phrases from the streets Let op het verschil tussen woordaccent (als ze de woorden los uitspreekt) en zinsaccent (als ze de hele zinnen uitspreekt). Hoewel ze de zinnen soms emfatisch uitspreekt, hebben die meestal alleen één of twee accenten. Sleutel: vet = zinsaccent; onderstreept = woordaccent; [E.] = emfatisch Hallo, goedemiddag!   (Goeiemiddag!) Hoi!Goedemorgen! (Goeiemorgen!)In het Nederlands zeg je ‘ja’ - JAen in het Nederlands zeg je ‘nee’ - NEEDit is héél goed!Dat is slechtIk wil hetIk wil het nietIk hou(d) van hetIk vind dat leukNee, bedanktJa, ik snap hetHet is heel warmHet is koud (E.)Ik moet daar heen [gaan]Wat moet ik nou zeggen, dan?VandaagGisterenAltijdTot morgen (E.)Goedenavond (Goeienavond)Ik begrijp het nietSorry, excuseer mij?Spreekt u Nederlands?Begrijpt u mij?Wie ben jij? (E.)Ik ben een toeristSpreekt u Engels?Welterusten!Ik kom uit Holland. Ja?Ja. Hoe gaat het met jou?AlsjeblieftWat is uw naam? (E.)Mijn naam is Anneke (E.)Het is mooi weerHet weer is niet zo mooi vandaagWat is dit?Waar is het?Hier / DaarDit is een man (E.)Dit is een vrouwDit is een kindDat zijn de mensen (E.)Dit is een boom (E.)Hoe heet het in het Nederlands?    Dat bedoel je?Ja. Waar is het toilet. (E.)   Dat is het in het NederlandsHoe veel is het? [= Hoeveel] (E.)Ik heb hulp nodigIk spreek geen NederlandsIk kom uit DuitslandPas op!Ik wil hetIk wil het nietIk kan het [doen]NatuurlijkHeel erg bedankt!Ik weet het nietIk spreek jullie taal nietIk begrijp je nietIk zie je later. Tot ziens! Fijaos en la diferencia entre el acento de palabra (cuando las pronuncia aisladas) y el acento de frase (al pronunciar la frase completa). Aunque...

[NL-E] Spelling en uitspraak – Deletreo y pronunciación

Leer het alfabet met InternetmerkenZing het alfabetlied mee en leer het alfabet. De letters zijn van een aantal bekende internetmerken. Probeer ze allemaal te ontcijferen! A-B-C-D / E-F-GH-I-J-K / L-M-N-O-PQ-R-S-T / U-V-W X-Y-Z doen ook nog mee.Als je goed hebt opgelet,ken je nu het alfabet. Aprende el alfabeto con marcas de InternetCanta la 'canción del alfabeto' y aprende el alfabeto. La letras son de algunas conocidas marcas de internet. Intenta descifrarlas todas.  A-B-C-D / E-F-GH-I-J-K / L-M-N-O-PQ-R-S-T / U-V-W X-Y-Z cuentan también.‘Si has atendido bien,ahora conoces el alfabeto. Spelling en uitspraakEerst met accent uit Vlaanderen Deletreo y pronunciaciónPrimero con acento de Flandes Goede videoclip over de spelling en uitspraak van klinkers (vocalen) en medeklinkers (consonanten) in het Nederlands (natuurlijk met een Vlaams accent!). Buen vídeo sobre cómo deletrear y pronunciar las vocales y consonantes en neerlandés (desde luego... ¡con acento flamenco!). Flemish For Dummies 4: The alphabet, vowels, consonants and sounds El alfabeto A - [a:]     Aap [a:p] - (Monkey-Mono)B - [be:]   Boek [buk] - (Book-Libro)C - [se:]   Cirkel [ˈsɪrkəl] - (Circle-Círculo)D - [de:]  Deur [dør] - (Door-Puerta)E - [e:]     Week [we:k / weik] - (Week-Semana)F - [ɛf]     Fiets [fi:ts]  -(Bike-Bici)G - [ɣe:]   Groen [ɣrun] - (Green-Verde)H - [ha]   Heet [he:t / heit] - (Hot-Caliente)I -  [i:]      Mier [mi:r] - (Ant-Hormiga)J - [je:]    Jij [jei] - (You-Tú)K - [ka:]   Kaart [Ka:rt] - (Card-Tarjeta, Map-Mapa)L -  [ɛl]     Lamp [lɑmp] - (Lamp-Lámpara)M- [ɛm]  Mond [mɔnt] - (Mouth-Boca)N - [ɛn]   Neus [nøs] - (Nose-Nariz)O - [o:]    Oog [o:x / oux] - (Eye-Ojo)P - [pe:]  Peer [pe:r / peir] - (Pear-Pera)Q - [ky:]  Quiz [kwɪs] - (Quiz-Concurso)R - [ɛr]    Raad [ra:t] - (Advice-Consejo)S - [ɛs]    Stoel [stul] - (Chair-Silla)[T -...