[NL-E] Easy Dutch 1 – Basic Phrases from the Streets

Een erg grappige video om enkele basiszinnen te leren. Met verschillende accenten! Un vídeo muy divertido para aprender algunas frases básicas. ¡Con distintos acentos!   Easy Dutch 1 – Basic phrases from the streets Let op het verschil tussen woordaccent (als ze de woorden los uitspreekt) en zinsaccent (als ze de hele zinnen uitspreekt). Hoewel ze de zinnen soms emfatisch uitspreekt, hebben die meestal alleen één of twee accenten. Sleutel: vet = zinsaccent; onderstreept = woordaccent; [E.] = emfatisch Hallo, goedemiddag!   (Goeiemiddag!) Hoi!Goedemorgen! (Goeiemorgen!)In het Nederlands zeg je ‘ja’ - JAen in het Nederlands zeg je ‘nee’ - NEEDit is héél goed!Dat is slechtIk wil hetIk wil het nietIk hou(d) van hetIk vind dat leukNee, bedanktJa, ik snap hetHet is heel warmHet is koud (E.)Ik moet daar heen [gaan]Wat moet ik nou zeggen, dan?VandaagGisterenAltijdTot morgen (E.)Goedenavond (Goeienavond)Ik begrijp het nietSorry, excuseer mij?Spreekt u Nederlands?Begrijpt u mij?Wie ben jij? (E.)Ik ben een toeristSpreekt u Engels?Welterusten!Ik kom uit Holland. Ja?Ja. Hoe gaat het met jou?AlsjeblieftWat is uw naam? (E.)Mijn naam is Anneke (E.)Het is mooi weerHet weer is niet zo mooi vandaagWat is dit?Waar is het?Hier / DaarDit is een man (E.)Dit is een vrouwDit is een kindDat zijn de mensen (E.)Dit is een boom (E.)Hoe heet het in het Nederlands?    Dat bedoel je?Ja. Waar is het toilet. (E.)   Dat is het in het NederlandsHoe veel is het? [= Hoeveel] (E.)Ik heb hulp nodigIk spreek geen NederlandsIk kom uit DuitslandPas op!Ik wil hetIk wil het nietIk kan het [doen]NatuurlijkHeel erg bedankt!Ik weet het nietIk spreek jullie taal nietIk begrijp je nietIk zie je later. Tot ziens! Fijaos en la diferencia entre el acento de palabra (cuando las pronuncia aisladas) y el acento de frase (al pronunciar la frase completa). Aunque...

[NL-E] Spelling en uitspraak – Deletreo y pronunciación

Leer het alfabet met InternetmerkenZing het alfabetlied mee en leer het alfabet. De letters zijn van een aantal bekende internetmerken. Probeer ze allemaal te ontcijferen! A-B-C-D / E-F-GH-I-J-K / L-M-N-O-PQ-R-S-T / U-V-W X-Y-Z doen ook nog mee.Als je goed hebt opgelet,ken je nu het alfabet. Aprende el alfabeto con marcas de InternetCanta la 'canción del alfabeto' y aprende el alfabeto. La letras son de algunas conocidas marcas de internet. Intenta descifrarlas todas.  A-B-C-D / E-F-GH-I-J-K / L-M-N-O-PQ-R-S-T / U-V-W X-Y-Z cuentan también.‘Si has atendido bien,ahora conoces el alfabeto. Spelling en uitspraakEerst met accent uit Vlaanderen Deletreo y pronunciaciónPrimero con acento de Flandes Goede videoclip over de spelling en uitspraak van klinkers (vocalen) en medeklinkers (consonanten) in het Nederlands (natuurlijk met een Vlaams accent!). Buen vídeo sobre cómo deletrear y pronunciar las vocales y consonantes en neerlandés (desde luego... ¡con acento flamenco!). Flemish For Dummies 4: The alphabet, vowels, consonants and sounds El alfabeto A - [a:]     Aap [a:p] - (Monkey-Mono)B - [be:]   Boek [buk] - (Book-Libro)C - [se:]   Cirkel [ˈsɪrkəl] - (Circle-Círculo)D - [de:]  Deur [dør] - (Door-Puerta)E - [e:]     Week [we:k / weik] - (Week-Semana)F - [ɛf]     Fiets [fi:ts]  -(Bike-Bici)G - [ɣe:]   Groen [ɣrun] - (Green-Verde)H - [ha]   Heet [he:t / heit] - (Hot-Caliente)I -  [i:]      Mier [mi:r] - (Ant-Hormiga)J - [je:]    Jij [jei] - (You-Tú)K - [ka:]   Kaart [Ka:rt] - (Card-Tarjeta, Map-Mapa)L -  [ɛl]     Lamp [lɑmp] - (Lamp-Lámpara)M- [ɛm]  Mond [mɔnt] - (Mouth-Boca)N - [ɛn]   Neus [nøs] - (Nose-Nariz)O - [o:]    Oog [o:x / oux] - (Eye-Ojo)P - [pe:]  Peer [pe:r / peir] - (Pear-Pera)Q - [ky:]  Quiz [kwɪs] - (Quiz-Concurso)R - [ɛr]    Raad [ra:t] - (Advice-Consejo)S - [ɛs]    Stoel [stul] - (Chair-Silla)[T -...

[E-NL] Pronunciación de los futbolistas ‘holandeses’ – Ana Crespo en Canal Plus

Canal + consulta a la profesora Ana Crespo Solans (EOI-Madrid)https://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2017/06/Ana_Crespo_-_MPEG_1.mp4 Ana Crespo Solans (EOI Madrid) Pronunciación de los futbolistas ‘holandeses’Uitspraak van Nederlandse voetballers > 1) la 'oe' se pronuncia siempre [u] como en Koeman [kumαn]> 2) la 'ij' se pronuncia siempre [ei] como en Rijkaard [reikart]> 3) la 'v' [en algunas zonas de 'Holanda'] se ensordece: se pronuncia un poquito como una 'f' o prácticamente una 'f' [pero en Flandes se pronuncia a menudo sonora, como la 'v' en Valladolid]> 4) el diptongo 'ui' es típico del neerlandés: en 'Holanda' se pronuncia [Λü] (la [Λ] el inglés 'cup' más la [ü] del alemán o francés): 'huis' (casa), 'muis' (ratón)...> 5) la 'g' se suele pronunciar sorda convertida en 'j' española [x]: Van Gaal [fαn xa:l] [pero también se puede pronunciar más correctamente [vαn γa:l] con 'v' sonora de Valladolid y 'g' sonora de 'Gerona'. Edgar Davids [edγar da:vits]               1973 Paramaribo, Suriname Frank Rijkaard [frank reikart]            1962 Amsterdam (< Suriname) Patrick Kluivert [patrik klΛüvert]     1976 Amsterdam (Suriname-Curaçao) Johan Cruyff (< Cruijff) [johan krΛüf] 1947 Amsterdam Louis van Gaal [lui vαn γa:l]               1951 Amsterdam Ronald Koeman [ronalt kumαn]       1963 Zaandam (Noord-Holland) Frank de Boer [frank də bur]              1970 Hoorn (Noord-Holland) Ronald de Boer [ronalt də bur]          1970 Hoorn (Noord-Holland) (Giovanni) van Bronckhorst [vαn brɔnkɔrst]  1975 Rotterdam (Molukken, Indonesië) Marc Overmars [mark o:vermars]     1973 Emst (Gelderland) Philippe Cocu [filip kokü]                    1970 Eindhoven (Noord-Brabant) Michael Reiziger [maikel reiziγer]     1973 Amstelveen (junto a Ámsterdam) (Rutgerus Johannes Martinius) Ruud Van Nistelrooy [rü:t vαn nistelroi]                                                                      1976 Oss (Noord-Brabant)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arjen Robben (RM > Bayern de Múnich) [arjən rɔbən] 1984 Bedum (junto a Groningen) Klaas Jan Huntelaar (RM) [hüntela:r]   1983 Drempt (Gelderland)...

[NL-E] De telwoorden – Los numerales

Tellen tot 100 - Contar hasta 100 https://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/09/Tellen-tot-100-YouTube.mp4 Tellen tot 100 - Contar hasta 100 0 - nul [nʏl] versión breve y más cerrada de la [ü:] del alemán y francés 1 - een / één [en] ‘e’ larga, casi diptonga en ‘ei’ [ein] 2 - twee [twe] ‘e’ larga, casi diptonga en ‘ei’ [twei] 3 - drie [dri] ‘i’ larga 4 - vier [vir] ‘i’ larga 5 - vijf [vɛif] diptongo [ɛi] 6 - zes [zɛs] ‘e’ breve 7 - zeven [ˈzevə(n)] ‘e’ larga casi ‘ei’ + vocal neutra (swa) [ə], la ‘v’ (según las regiones) se pronuncia más o menos sorda, como una ‘f’. La 'n' final cae en la pronunciación relajada 8 - acht [ɑxt] la jota española [x] 9 - negen [ˈnexə(n)] como ‘zeven’ 10 - tien [tin] ‘i’ larga 11 - elf [ɛlf] ‘e’ breve (también puede pronunciarse coloquialmente [ˈɛləf], añadiendo una vocal neutra ‘ə’ entre la ele y la efe, que se llama vocal puente o ‘epentética’.) 12 - twaalf [twalf] ‘a’ abierta y larga. También –como en 'elf'– coloquialmente se pronuncia [ˈtwaləf] 13 - dertien [ˈdɛrtin] 14 - veertien [ˈvertin] ‘e’ larga casi diptonga en ‘ei’ 15 - vijftien ['vɛiftin] diptongo [ɛi] 16 - zestien [ˈzɛstin] ‘e’ breve 17 - zeventien [ˈzevə(n)tin] ‘e’ larga, casi diptonga en ‘ei’ 18 - achttien [ˈɑxtin] la jota española [x] 19 - negentien [ˈnexəntin] como ‘zeventien’ 20 - twintig  [ˈtwɪntəx] el sufijo ‘-tig’ de las decenas se pronuncia [-təx]: la ‘ɪ’ breve se convierte en vocal neutra (swa) [ə] y la ‘g’ a final de palabra se ensordece y pasa a jota [x] 21 - eenentwintig  [ˈen.ən.ˈtwɪntəx] 22 - tweeëntwintig [ˈtwe.ən.ˈtwɪntəx] 23 - drieëntwintig [ˈdri.ən.ˈtwɪntəx] 24 - vierentwintig [ˈvir.ən.ˈtwɪntəx] 25 - vijfentwintig [ˈvɛif.ən.ˈtwɪntəx] 26 - zesentwintig...

[NL-E] Leesplankje van Hoogeveen – Tablilla de Hoogeveen

Leesplankje van Hoogeveen, vanaf 1897 - Tablilla de lectura de Hoogeveen, desde 1897 Leesplankje van F.E. Becker, omstreeks 1910 - Tablilla de lectura de F.E. Becker, alrededor de 1910 Het leesplankje van HoogeveenHet leesplankje van Hoogeveen, met de woorden ‘Aap’, ‘Noot’, ‘Mies’ enzovoorts, is een hulpmiddel bij het leren lezen. Het is een houten plankje van Nederlandse origine [ɔʀi'ʒinə] met daarop afbeeldingen en daaronder de bijbehorende woorden. Het is in Nederland het bekendste voorbeeld van een leesplankje.  De eerste versie van dit leesplankje werd bedacht in 1897 door de hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen uit Stiens (1863-1941). De plankjes en bijbehorende leesboekjes werden uitgegeven, nadat Hoogeveen in 1894 schoolhoofd was geworden in Deventer, door de boekhandel en uitgeverij Brinkgreve aldaar. Het uitgangspunt van het leesplankje van Hoogeveen was dat scholieren woorden leerden te ontleden in klanken, maar ook leerden dat door het samenvoegen van klanken woorden konden worden gemaakt. La tablilla de lectura de HoogeveenLa tablilla de lectura de Hoogeveen, con las palabras ‘Aap’, ‘Noot’, ‘Mies’ y demás, es un medio auxiliar al aprender a leer. Es una tablilla de madera, originaria de Holanda, con imágenes representadas en ella, y debajo de ellas las palabras que correspoden a cada imagen. En los Países Bajos es el ejemplo más conocido de tablilla de lectura. La primera versión de esta tablilla la concibió en 1897 el director de escuela M.B. Hoogeveen (1863-1941) de Stiens (Friesland). Las tablillas y los libritos que las acompañaban fueron publicadas, después de que en 1894 a Hoogeveen le nombraran director de la escuela de Deventer, por la librería y editorial local Brinkgreve. La idea básica de la tablilla era que los escolares aprendieran a descomponer las palabras en sonidos, y también que aprendieran que al unir varios sonidos...

[NL-E] Lang zal ze leven – Canción de cumpleaños

'Lang zal ze leven' is een lied om iemand te feliciteren met zijn verjaardag: Gefeliciteerd (met je verjaardag)!!! Het liedje wordt gezongen op verjaardagen, meestal direct volgend op 'Er is er een jarig'. Lang zal ze leven (3x)in de gloria (3x)hiep, hiep, hoera! > Varianten Lang zal hij leven / Lang zullen ze leven (3x)in de gloria (3x)hiperdepiep, hoera! 'Lang zal ze leven' ('Que viva mucho') es una canción para felicitar a alguien por su cumpleaños: ¡¡¡Felicidades (por tu cumpleaños)!!! Se canta casi siempre justo después de 'Er is er een jarig' ('Hay alguien que cumple años'). Que viva mucho (ella) (3x)en la gloria (3x)hip, hip, ¡hurra! > Variantes Que viva mucho (él) / Que vivan ... (ell@s) (3x)en la gloria (3x)hiperdepip,...