Felip Lorda i Alaiz – Harry Mulisch

Harry Mulisch Harry Mulisch Portada de la novela De Aanslag (El atentado, 1982) The Assault, traducida por Claire Nicolas White (1985) El atentado, traducida por Felip Lorda i Alaiz (1986) Carátula de la película de Fons Rademakers, Óscar y Globo de oro a la mejor película extranjera en 1986. Felip Lorda i Alaiz (1968) > Enlace a Felipe Lorda en Wikipedia españolahttps://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Lorda > Enlace a las traducciones de Felip M. Lorda i Alaiz en la base de datos del Nederlands Letterenfonds (Fondo Neerlandés para las Letras)https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zoeken?type=search&query=Felip%20Lorda > Harry Mulisch op Wikipedia Nederlandshttps://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Mulisch > Enlace a Harry Mulisch en Wikipedia españolahttps://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Mulisch Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010) was een Nederlands schrijver. Mulisch, de zoon van een Oostenrijks-Hongaarse vader die collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog en een Duits-Joodse moeder, groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog, die een sterke invloed op hem en zijn schrijverschap had. In 1947 verscheen zijn eerste verhaal (De kamer), in 1952 volgde zijn eerste roman: archibald strohalm. Vele andere werken volgden, waaronder Het stenen bruidsbed (1959), Twee vrouwen (1975), De aanslag (1982) en De ontdekking van de hemel (1992). Zijn laatste roman was Siegfried, verschenen in 2001. 'Magisch-mythisch' is een veelgebruikte aanduiding voor een groot deel van zijn oeuvre. Mulisch geldt als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers. Hij wordt tot "De Grote Drie" van de naoorlogse Nederlandse literatuur gerekend, waartoe ook Willem Frederik Hermans en Gerard Reve behoren. Mulisch won een groot aantal literaire prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren en de P.C. Hooft-prijs, beide voor zijn gehele oeuvre. De ontdekking van de hemel werd in 2007 uitgeroepen tot het beste Nederlandstalige boek aller tijden. In oktober 2010 overleed de auteur op 83-jarige leeftijd aan kanker. Harry...

[NL-E] ‘Zwartboek’ en WO II (‘El libro negro’ y la Segunda Guerra Mundial)

> Link naar Paul Verhoeven op Wikipedia (NL)https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Verhoeven_(regisseur) > Enlace a Paul Verhoeven en Wikipedia (E)https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Verhoeven > Link naar ‘Zwartboek’ op Wikipedia (NL)https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartboek_(film) > Enlace a ‘Zwartboek’ (El libro negro) en Wikipedia (E)https://es.wikipedia.org/wiki/Zwartboek Woordenschat uit ‘Zwartboek’ en over de Tweede WereldoorlogDe Tweede Wereldoorlog in Nederland [WO II] de [Duitse] bezetting en het verzet [Het] Zwartboek: [<Eng. black book, zo genoemd naar de kleur van het omslag] publicatie waarin misstanden op een bepaald gebied bekendgemaakt worden. De film (de video, de DVD)nagesynchroniseerd (= ‘gedubd’)ondertiteld (met ondertiteling, met ondertitels)met videodescriptie voor doven en slechthorendenmet audiodescriptie voor blinden en slechtzienden de Joden (een Jood – een Jodin)Joods zijnde Jodenvervolgingde kibboets [in Israël, naam voor kolonies van pioniers die zich wijden aan de opbouw van het land] onderduiken (duiken onder - dook/doken onder- is ondergedoken)een onderduik hebben/vindende onderduikereen onderduikadres, -plaats, etc.schuilen (= zich verschuilen)de schuilplaats de Tweede Wereldoorlog = WO IIiemand reddende moffen [= the Krauts, Krauten]moffenhoer de tommy’s [< the Tommies] de ‘baddies’ (< the baddies)de nazi’s (= nationaalsocialisten)een Ausweis (= een legitimatiebewijs) de stuurmanhet proces-verbaal (= het pv)de Haagse politienaar ‘de bajes’ gaan (= naar de gevangenis)een vluchtlijn via de Biesbosch [= een moerasgebied]iemand waarschuwen (> gewaarschuwd zijn)in het verzet zittengevaarlijkeen risico nemen (< risico’s nemen)iemand bevrijden [van een gevangenis]oversteken naar bevrijd gebied = crossen(vs. bezet gebied) de bevrijdingde bezetting (< bezetten)de controle (< controleren)de papiereneen lading gepakte joodjes (< iemand pakken)een hoge officier van de SD [= Sicherheitsdienst]  de chef van de SD de NSB [Nationaalsocialistische Beweging; Nederlandse politieke partij]een goed persoonsbewijs haar hele familie is uitgemoord door de SSmet iemand afrekeneneen gaarkeukeneen uitvalster vervangende koerier/ koerierstereen zender-ontvanger (< zenden/ontvangen)een microfoontje planten in het hoofdkantoor van...postzegels verzamelen het wapen/ de wapenshet is hier ‘besmet’(= niet meer veilig)‘creperen’ (= doodgaan, sterven)niks...

Remco Campert I (- 1950)

Remco Wouter Campert (Den Haag, 28 juli 1929) is een Nederlandse dichter, columnist en schrijver van verhalen en romans. Hij maakte deel uit van de literaire stroming de Vijftigers. Zijn vader was de dichter Jan Campert, auteur van het beroemde gedicht 'Het lied der achttien dooden'. Zijn moeder was actrice Joekie Broedelet, onder andere bekend van de gastrollen die ze op latere leeftijd speelde bij Van Kooten en De Bie. Zij gingen uit elkaar toen Campert 3 jaar was, waarna hij afwisselend bij een van hen en bij zijn grootouders woonde tot hij in 1942 werd ondergebracht bij een pleeggezin.  Toen de wijk waarin ze woonden door de Duitsers werd afgebroken, vertrok het gezin naar Epe, waar Campert de Mulo bezocht. Het was ook in Epe waar hij in 1943 hoorde dat zijn vader op 40-jarige leeftijd in het concentratiekamp Neuengamme was overleden. Na de oorlog ging hij met zijn moeder in Amsterdam wonen en volgde daar het gymnasium aan het Amsterdams Lyceum. Hij verliet de school voortijdig, nadat hij het besluit had genomen schrijver te worden. Remco Wouter Campert (La Haya, 28 de julio 1929) es un poeta neerlandés, columnista y escritor de novelas y cuentos. Forma parte de la corriente literaria de los Cincuentistas. Su padre era el poeta Jan Campert, autor del famoso poema 'La canción de los dieciocho muertos'. Su madre era la actriz Joekie Broedelet, conocida entre otras cosas por sus actuaciones ya mayor como estrella invitada en el programa de Van Kooten en De Bie. Se separaron cuando Campert tenía 3 años, tras lo cual él vivió consecutivamente con uno de ellos y con sus abuelos hasta que en 1942 fue acogido por una familia de adopción. Cuando el barrio en que vivían...

[NL-E] De Canon – Anne Frank

Anne Frank (12.06.1929 -februari/maart 1945) Omslag van het dagboek Inhoud van het dagboek Recente uitgave (Nederlands) Engelse vertaling Recente Spaanse vertaling > Enlace al PowerPoint de Ana Padilla FornielesAnne Frank - Ana Padilla Anne Frank – Letterkundig Museum De familie Frank is met het laastste transport uit Nederland gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau, via Westerbork. We weten ook dat Anne Frank, samen met haar zuster, vermoedelijk in november 1944, hier naar Bergen-Belsen gekomen is. Op de gedenksteen van Anne en Margot Frank staat geen datum vermeld, omdat [het] niet bekend is op welke datum zij precies gestorven zijn in maart ’45 vlak na elkaar. Ze hebben geen eigen graf Anne en Margot Frank. Hun gedenksteen is de enige waar veel bij wordt neergelegd: bloemen, knuffeldieren, boeken… van alles wordt er neergelegd. Het is van grote betekenis voor vele jongeren, voor meisjes in het bijzonder, eigenlijk voor alle bezoekers, het is vaak de reden om hiernaartoe te komen. Ze neemt een bijzondere plaats in, vanwege de grote identificatie met haar boek, met haar persoon, met haar geschiedenis en met haar lot… “Lieve Kitty, [woensdag 4 april 1944] Een hele tijd wist ik helemaal niet meer waarvoor ik nu werk; het einde van de oorlog is zo ontzettend ver, zo onwerkelijk, sprookjesachtig [en mooi]. Als de oorlog in september nog niet afgelopen is, dan ga ik niet meer naar school. Want twee jaar wil ik niet achter komen. De dagen bestonden uit Peter, niets dan Peter, dromen en gedachten, totdat ik zaterdag[avond] zo ontzettend lamlendig werd, neen vreselijk. Ik zat maar bij Peter m’n tranen te bedwingen, lachte [verschrikkelijk] met Van Daan bij de citroenpunch, was opgewekt en opgewonden, maar nauwelijks alleen wist ik dat ik nu uithuilen moest. […] Met schrijven word...

Klein Orkest – Over de Muur (1984)

Klein Orkest was een Nederlandse muzikale groep, opgericht in 1978. Klein Orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma, Groot Orkest, en trad in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten. De groep hield in 1985 op te bestaan. ‘Over de muur’ uit 1984 is hun derde single die in de Nederlandse Top 40 belandde. Toen die muur in 1989 viel, kwam het plaatje opnieuw in de belangstelling en ook weer in de Top 40; toen op cd-single. Klein Orkest (Pequeña Orquesta) fue un grupo musical neerlandés fundado en 1978. Surgió de un programa de cabaret que no tuvo éxito, Groot Orkest (Gran Orquesta), y actuaba al principio principalmente en fiestas de ‘okupas’. El grupo dejó de existir en 1985. ‘Over de Muur’ (‘Por encima del muro’), de 1984, es su tercer single que se coloca en el Top 40 Holandés. Cuando cayó el Muro, en 1989, el disco volvió a recibir atención y regresó al Top 40; esta vez en formato cd-single. Klein Orkest – Over de Muur (1984)Oost Berlijn, Unter den Linden:er wandelen mensenlangs vlaggen en vaandelswaar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt,hamers en sikkelsterwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld.Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan,als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan.Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard, wanneer iemand die afwijktvoor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn,worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.Over de muur, over het ijzeren gordijn,omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn (2x)Omdat er brood ligt soms bij de Gedächtniskirchesoms op het Alexanderplein. West...