Seksistish, genderneutraal en inclusief taalgebruik (terminologie)

Bibliografie  (Bibliografía) https://www.standaard.be/gevoelig-lexicon  De Standaard: 'Het gevoelig lexicon' https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187106/GNL_Guidelines_NL-original.pdf Europarlement: Specifieke richtsnoeren vooor het Nederlands https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/van-overdreven-en-te-correct-tot-juist-erg-goed-mensen-verdeeld-over-genderneutraal-taalgebruik  Van overdreven en te correct tot een stuk inclusiever: mensen verdeeld over genderneutraal taalgebruik - 30-07-2021 - Lotte Kamphuis, Roelien Akse https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Ellywa/Seksistisch_taalgebruik Gebruiker: Ellywa/Seksistisch taalgebruik https://demens.nu/wp-content/uploads/2017/11/Magazine-jg5nr4-Dossier.pdf  Magazine De Mens 'Dossier: Gendergelijkheid' ‘Mijn zus is brandweersman en mijn broer voedvrouw’ > Mijn zus is brandwacht en mijn broer is verloskundige - Seksisme [Wikipedia]: Seksisme is discriminatie op grond van iemands sekse. Extreme vormen van seksisme zijn vrouwenhaat (misogynie) of mannenhaat (misandrie). - Seksistisch taalgebruik (= seksistische taal) - Genderneutraal/Gendervrij taalgebruik - Inclusief taalgebruik /// Genderlinguïstiek LHBTI-jongeren /// de lhbtiqa+-gemeenschap: dat staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel. De + staat voor andere variaties die niet vallen binnen de gebruikelijke definities van 'man' en 'vrouw' of niet heteroseksueel of cisgender zijn. seksuele geaardheid/oriëntatie/voorkeur genderidentiteit /// gendergelijkheid > te gebruiken als adjectief niet als substantief: cisgender man/vrouw; cis mannen en vrouwen homo, gay /// non-binaire personen in transitie zijn; een transitie ondergaan; voor en na de transitie transgender persoon, trans persoon/man/vrouw (personen die zich niet identificeren met het geslacht dat hun is toegewezen bij de geboorte) dragqueen, dragking (*travestie-s, *travestiet-en) *** Voornaamwoorden: hij-hem-zijn/zij-haar-haar > die[/hen]-hen-hun [is/heeft…] non-binair(en) = niet-binair(en). ‘Die/Hen is een non-binair persoon’ (non-binaire personen). *** generieke mannelijke termen voor een groep van gemengd geslacht: *kom op jongens! > kom op mensen! *** het mannelijk voornaamwoord (hij, zijn, hem) als standaard voor een persoon van onbekend geslacht: - De arts onderzoekt zijn patiënt > *Hij/Zij onderzoekt zijn/haar patiënt - Een burgemeerster moet zijn plicht doen > Burgemeesters moeten hun plicht doen - Een directeur moet zijn leerkrachten de kans geven zich bij te scholen > Een directeur moet de leerkrachten de kans geven zich...

Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden (19-12-2022)

Toespraak (Nederlands ondertiteld) Toespraak (Engels ondertiteld) Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden (19-12-2022)Dames en heren, goedemiddag. En voor iedereen die meekijkt of luistert in een andere tijdzone: Bun morgu, Bon dia, Good morning, Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt, is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. .  Als een misdadig systeem, dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht, en dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slavenhandelaren. De meesten naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt van hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie. In Azië werden tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen – we weten het niet eens precies – verhandeld binnen de gebieden die onder het gezag stonden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. .  De getallen zijn...

Het slavernijverleden en het excuus-dilemma (30.06.2021)

Het slavernijverleden en het excuus-dilemma (NOS op 3)1 juli is de dag van Keti Koti, ‘ketenen gebroken’ in het Surinaams. De dag waarop in 1863 21 vreugdeschoten klinken in Paramaribo en Willemstad, waarmee tot slaaf gemaakten er formeel vrij worden verklaard. Al komt echte vrijheid voor velen pas later, straks meer daarover. Maar 1 juli is de dag die draait om herdenken en vieren. En naar één toespraak zal dit jaar extra aandachtig geluisterd worden. . Femke Halsema (Burgemeester van Amsterdam) ‘Geachte aanwezigen, damen en heren…’ die van burgemeester Femke Halsema, die naar verwachting, 158 jaar na de afschaffing excuses zal maken voor het slavernijverleden van de stad Amsterdam. En dat leeft in meer steden. [Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam] -‘Volgende stap is dan ook wat mij betreft excuses aanbieden’. Excuses, een woord waar al jaren discussie over is. [Mark Rutte] –De  excuses, dat vind ik nogal wat. –Had al in 1863 moeten gebeuren. –Nee, ik vind ook niet dat we dat hoeven te doen, nee. –Het zou toch wel op zijn plaats zijn denk ik, ja. Deze video gaat over het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. En ik leg je uit, met wat hulp van Cheryl, wat excuses daarvoor zouden betekenen.  –Het is een erkening van leed wat is aangedaan, van een hele zware, duistere periode voor heel veel mensen. Eerst die geschiedenis. Twee eeuwen waarin Nederland 600.000 tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika verhandelde. Die handel neemt flink toe in de 17e eeuw nadat de WIC, de West-Indische Compagnie, een deel van Brazilië inneemt. Daar hebben Portugezen plantages laten aanleggen, die met Afrikaanse dwangarbeid worden bewerkt. Nederland neemt dat over en richt langs de Afrikaanse westkust posten in voor de handel in mensen. Met fort Elmina in het huidige Ghana...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2022: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2022Dames en heren, We naderen het einde van een jaar dat ons allemaal zwaar op de proef heeft gesteld en ons bestaan overhoop heeft gehaald. Na de Covid-crisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog. Een oorlog die het recht van de sterkste wil laten gelden boven de kracht van het recht. Die gewelddadigheid, die zoveel onschuldige slachtoffers eist, raakt ons diep. Dit conflict herinnert ons aan een verleden, waarvan we dachten dat het voor altijd achter ons lag. Toen onze voorouders vochten voor hun vrijheid en veiligheid, vaak ten koste van hun leven. Vandaag strijden, in Oekraïne, mannen en vrouwen een moedige strijd voor dezelfde idealen. Ze kunnen op onze steun blijven rekenen. Bovenop deze tragedie kwamen de energiecrisis en de hoge inflatie, die onze welvaart in gevaar brengen. Veel van onze medeburgers vragen zich elke dag af of ze hun rekeningen voor elektriciteit, verwarming en voedsel wel zullen kunnen betalen. Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee. Dat is ook zo met de verandering van het klimaat, waarvan we de gevolgen nu al in ons eigen land zien. Zo kende België het afgelopen jaar een ongezien droge zomer, na de zondvloed en de overstromingen van 2021. Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst. We moeten die gevoelens horen – en nieuwe hoop geven aan wie de moed verliest. Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons...

[NL-E] De Canon – 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd

Een beschoten bos bij Ieper in 1917 - Un bosque bombardeado cerca de Ypres en 1917 IN FLANDERS FIELDS – Lakenhalle - IN FLANDERS FIELDS – las Lonjas del Paño Het vernielde hart van Ieper met centraal de Sint-Maartenskerk en de Lakenhallen - El centro devastado de Ypres, con la Iglesia de San Martín y las Lonjas del Paño. Dikke Bertha schoot granaten van 42 cm af - 'Berta la Gorda' disparaba obuses de 42 cm. Een Dikke Bertha voor Verdun - Un 'Berta la Gorda' ante Verdún Australische soldaten met gasmaskers in een loopgraaf bij Ieper - Soldados australianos con máscara antigás en una trinchera cerca de Ypres. Tank gedumpt in een Duitse loopgraaf tijdens de slag om Cambrai - Tanque hundido en una trinchera alemana durante la batalla de Cambrai   Een met water volgelopen loopgraaf bij Passendale in 1917 - Una trinchera inundada cerca de Passendale en 1917 > Enlace a ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) [GB-NL-E] ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1914-1918-De-Eerste-Wereldoorlog.-Neutraal-in-oorlogstijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd. In nauwe loopgraven, met de vijand vlakbij, vochten soldaten in de Eerste Wereldoorlog voor hun leven. Ze kwamen bij duizenden om. Nederland was neutraal dus de grootste gruwelen bleven de inwoners bespaard. Maar ook hier werd voedsel schaars en de werkloosheid hoog. Van 1914 tot 1918 woedde in Europa een ‘grote oorlog’, die voor Nederland wel consequenties had, maar waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bleven. In deze Eerste Wereldoorlog stonden de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) tegenover de 'geallieerden' (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Maar het waren vooral de soldaten van de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de kilometerslange loopgraven. Als ze daar beschoten werden,...

[NL-E] De Canon – 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd

Duitse parachutisten landen in Nederland op 10 mei 1940 - Paracaidistas alemanes aterrizan en los Países bajos en 1940 Rotterdam, Laurenskerk, na bombardement van mei 1940 - Iglesia Laurenskerk de Róterdam, tras el bombardeo de mayo de 1940 Anton Mussert groet de NSB-parade - Anton Mussert saluda el desfile de la NSB Bevrijding van Nederland - Liberación de los Países Bajos > Enlace a la canción de Frédérique Spigt ‘Rotterdam’ (2001) Frédérique Spigt – Rotterdam (2001) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1940-1945-De-Tweede-Wereldoorlog-Nederland-bezet-en-bevrijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd . Op 10 mei 1940 kwam een einde aan de neutraliteit. Duitsland viel Nederland binnen en de nazi's voerden geleidelijk hun rassenpolitiek door. Honderdduizend Joden werden afgevoerd naar concentratiekampen. Sommige Nederlanders verzetten zich, maar de meesten waren passief anti-Duits. In de Hongerwinter 1944-1945 stierven tienduizenden mensen. . In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij), die jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler wilde van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst richtte hij zijn aanvallen op Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, vervolgens wilde hij Duitslands grote tegenstander in West-Europa uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk zouden ook Nederland en België worden bezet. Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom van vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten waren de grens over getrokken. De oorlog was begonnen. Het Nederlandse leger was veel te zwak om de Duitse aanval te kunnen afslaan. Nadat de Duitsers het centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd, en dreigden andere steden dezelfde behandeling te geven, besloot de...