Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden (19-12-2022)

Toespraak (Nederlands ondertiteld) Toespraak (Engels ondertiteld) Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden (19-12-2022)Dames en heren, goedemiddag. En voor iedereen die meekijkt of luistert in een andere tijdzone: Bun morgu, Bon dia, Good morning, Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt, is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. .  Als een misdadig systeem, dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht, en dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slavenhandelaren. De meesten naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt van hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie. In Azië werden tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen – we weten het niet eens precies – verhandeld binnen de gebieden die onder het gezag stonden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. .  De getallen zijn...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2022: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2022Dames en heren, We naderen het einde van een jaar dat ons allemaal zwaar op de proef heeft gesteld en ons bestaan overhoop heeft gehaald. Na de Covid-crisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog. Een oorlog die het recht van de sterkste wil laten gelden boven de kracht van het recht. Die gewelddadigheid, die zoveel onschuldige slachtoffers eist, raakt ons diep. Dit conflict herinnert ons aan een verleden, waarvan we dachten dat het voor altijd achter ons lag. Toen onze voorouders vochten voor hun vrijheid en veiligheid, vaak ten koste van hun leven. Vandaag strijden, in Oekraïne, mannen en vrouwen een moedige strijd voor dezelfde idealen. Ze kunnen op onze steun blijven rekenen. Bovenop deze tragedie kwamen de energiecrisis en de hoge inflatie, die onze welvaart in gevaar brengen. Veel van onze medeburgers vragen zich elke dag af of ze hun rekeningen voor elektriciteit, verwarming en voedsel wel zullen kunnen betalen. Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee. Dat is ook zo met de verandering van het klimaat, waarvan we de gevolgen nu al in ons eigen land zien. Zo kende België het afgelopen jaar een ongezien droge zomer, na de zondvloed en de overstromingen van 2021. Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst. We moeten die gevoelens horen – en nieuwe hoop geven aan wie de moed verliest. Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons...

[NL-E] De Canon – 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd

Een beschoten bos bij Ieper in 1917 - Un bosque bombardeado cerca de Ypres en 1917 IN FLANDERS FIELDS – Lakenhalle - IN FLANDERS FIELDS – las Lonjas del Paño Het vernielde hart van Ieper met centraal de Sint-Maartenskerk en de Lakenhallen - El centro devastado de Ypres, con la Iglesia de San Martín y las Lonjas del Paño. Dikke Bertha schoot granaten van 42 cm af - 'Berta la Gorda' disparaba obuses de 42 cm. Een Dikke Bertha voor Verdun - Un 'Berta la Gorda' ante Verdún Australische soldaten met gasmaskers in een loopgraaf bij Ieper - Soldados australianos con máscara antigás en una trinchera cerca de Ypres. Tank gedumpt in een Duitse loopgraaf tijdens de slag om Cambrai - Tanque hundido en una trinchera alemana durante la batalla de Cambrai   Een met water volgelopen loopgraaf bij Passendale in 1917 - Una trinchera inundada cerca de Passendale en 1917 > Enlace a ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) [GB-NL-E] ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1914-1918-De-Eerste-Wereldoorlog.-Neutraal-in-oorlogstijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd. In nauwe loopgraven, met de vijand vlakbij, vochten soldaten in de Eerste Wereldoorlog voor hun leven. Ze kwamen bij duizenden om. Nederland was neutraal dus de grootste gruwelen bleven de inwoners bespaard. Maar ook hier werd voedsel schaars en de werkloosheid hoog. Van 1914 tot 1918 woedde in Europa een ‘grote oorlog’, die voor Nederland wel consequenties had, maar waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bleven. In deze Eerste Wereldoorlog stonden de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) tegenover de 'geallieerden' (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Maar het waren vooral de soldaten van de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de kilometerslange loopgraven. Als ze daar beschoten werden,...

[NL-E] De Canon – 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd

Duitse parachutisten landen in Nederland op 10 mei 1940 - Paracaidistas alemanes aterrizan en los Países bajos en 1940 Rotterdam, Laurenskerk, na bombardement van mei 1940 - Iglesia Laurenskerk de Róterdam, tras el bombardeo de mayo de 1940 Anton Mussert groet de NSB-parade - Anton Mussert saluda el desfile de la NSB Bevrijding van Nederland - Liberación de los Países Bajos > Enlace a la canción de Frédérique Spigt ‘Rotterdam’ (2001) Frédérique Spigt – Rotterdam (2001) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1940-1945-De-Tweede-Wereldoorlog-Nederland-bezet-en-bevrijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd . Op 10 mei 1940 kwam een einde aan de neutraliteit. Duitsland viel Nederland binnen en de nazi's voerden geleidelijk hun rassenpolitiek door. Honderdduizend Joden werden afgevoerd naar concentratiekampen. Sommige Nederlanders verzetten zich, maar de meesten waren passief anti-Duits. In de Hongerwinter 1944-1945 stierven tienduizenden mensen. . In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij), die jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler wilde van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst richtte hij zijn aanvallen op Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, vervolgens wilde hij Duitslands grote tegenstander in West-Europa uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk zouden ook Nederland en België worden bezet. Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom van vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten waren de grens over getrokken. De oorlog was begonnen. Het Nederlandse leger was veel te zwak om de Duitse aanval te kunnen afslaan. Nadat de Duitsers het centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd, en dreigden andere steden dezelfde behandeling te geven, besloot de...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2019: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2019Dames en heren, Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven. We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven. We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten. Alles is een kwestie van attitude. Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de volgende generaties ten goede zullen komen. Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2018: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2018Dames en heren, Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt.  Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad. Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde. Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven. Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen. Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken. Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen. Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid...