[NL-E] De Canon – 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd

Een beschoten bos bij Ieper in 1917 - Un bosque bombardeado cerca de Ypres en 1917 IN FLANDERS FIELDS – Lakenhalle - IN FLANDERS FIELDS – las Lonjas del Paño Het vernielde hart van Ieper met centraal de Sint-Maartenskerk en de Lakenhallen - El centro devastado de Ypres, con la Iglesia de San Martín y las Lonjas del Paño. Dikke Bertha schoot granaten van 42 cm af - 'Berta la Gorda' disparaba obuses de 42 cm. Een Dikke Bertha voor Verdun - Un 'Berta la Gorda' ante Verdún Australische soldaten met gasmaskers in een loopgraaf bij Ieper - Soldados australianos con máscara antigás en una trinchera cerca de Ypres. Tank gedumpt in een Duitse loopgraaf tijdens de slag om Cambrai - Tanque hundido en una trinchera alemana durante la batalla de Cambrai   Een met water volgelopen loopgraaf bij Passendale in 1917 - Una trinchera inundada cerca de Passendale en 1917 > Enlace a ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) [GB-NL-E] ‘In Flanders Fields’ de John McCrae (1915) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1914-1918-De-Eerste-Wereldoorlog.-Neutraal-in-oorlogstijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1914-1918 – De Eerste Wereldoorlog. Neutraal in oorlogstijd. In nauwe loopgraven, met de vijand vlakbij, vochten soldaten in de Eerste Wereldoorlog voor hun leven. Ze kwamen bij duizenden om. Nederland was neutraal dus de grootste gruwelen bleven de inwoners bespaard. Maar ook hier werd voedsel schaars en de werkloosheid hoog. Van 1914 tot 1918 woedde in Europa een ‘grote oorlog’, die voor Nederland wel consequenties had, maar waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bleven. In deze Eerste Wereldoorlog stonden de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) tegenover de 'geallieerden' (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Maar het waren vooral de soldaten van de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de kilometerslange loopgraven. Als ze daar beschoten werden,...

[NL-E] De Canon – 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd

Duitse parachutisten landen in Nederland op 10 mei 1940 - Paracaidistas alemanes aterrizan en los Países bajos en 1940 Rotterdam, Laurenskerk, na bombardement van mei 1940 - Iglesia Laurenskerk de Róterdam, tras el bombardeo de mayo de 1940 Anton Mussert groet de NSB-parade - Anton Mussert saluda el desfile de la NSB Bevrijding van Nederland - Liberación de los Países Bajos > Enlace a la canción de Frédérique Spigt ‘Rotterdam’ (2001) Frédérique Spigt – Rotterdam (2001) http://www.neerlandesparatodos.com/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/1940-1945-De-Tweede-Wereldoorlog-Nederland-bezet-en-bevrijd.mp3 [Automatische stem - Voz automática] 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog – Nederland bezet en bevrijd . Op 10 mei 1940 kwam een einde aan de neutraliteit. Duitsland viel Nederland binnen en de nazi's voerden geleidelijk hun rassenpolitiek door. Honderdduizend Joden werden afgevoerd naar concentratiekampen. Sommige Nederlanders verzetten zich, maar de meesten waren passief anti-Duits. In de Hongerwinter 1944-1945 stierven tienduizenden mensen. . In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij), die jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler wilde van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst richtte hij zijn aanvallen op Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, vervolgens wilde hij Duitslands grote tegenstander in West-Europa uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk zouden ook Nederland en België worden bezet. Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom van vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten waren de grens over getrokken. De oorlog was begonnen. Het Nederlandse leger was veel te zwak om de Duitse aanval te kunnen afslaan. Nadat de Duitsers het centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd, en dreigden andere steden dezelfde behandeling te geven, besloot de...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2019: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Duits)https://www.youtube.com/embed/e4B-CuL2sh8?html5=1 Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2019Dames en heren, Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven. . We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven. We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten. Alles is een kwestie van attitude. Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de volgende generaties ten goede zullen komen. Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2018: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2018Dames en heren, Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt.  Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad. Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde. Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven. Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen. Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken. Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen. Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2017: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Nederlands) Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Frans) Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Duits) Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2017Dames en heren, Begin deze maand had ik op het Paleis een groep kinderen o­­p bezoek, die meer wilden weten over de opdracht en de taken van een Koning. Toen we het hadden over het schrijven van mijn Kersttoespraak, zei één van hen hoeveel geluk we hebben, te mogen leven in zo’n mooi land als België. Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik, die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering. Hoe wij naar de dingen kijken bepaalt ons handelen. Wie met verwondering naar de natuur kan kijken, zal haar ook meer respecteren. En wat waar is voor de natuur, geldt des te meer voor de mensen om ons heen. Achter onze zwakheden en gebreken zit er in elk van ons een rijke innerlijke schoonheid, die het verdient ontgonnen te worden. Onlangs bracht ik een bezoek aan een woonzorgcentrum in Holsbeek. Het zorgteam daar helpt de bewoners al het moois dat in hen schuilt te herontdekken, voorbij wat ouderdom of ziekte hen heeft ontnomen. Daardoor zijn ze er samen in geslaagd nieuwe manieren te bedenken om met de buurt nog nauwere banden te smeden. Wij hebben daar gelukkige mensen ontmoet. Zo kunnen kijken naar het ouder worden, is een bron van hoop. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven. Verwondering wakkert onze creativiteit aan. Ik was zeer onder de indruk van...

[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2016: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip (2016) Kersttoespraak koning Filip - 2016   Dames en heren, Voor de meesten van ons zijn Kerstmis en de overgang van oud naar nieuw dagen van geluk. Straten en pleinen baden in feestverlichting. In de huiskamer heerst gezelligheid, men is blij om samen te zijn, elkaar weer te zien. Jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen. Veel mensen hebben het in deze dagen moeilijk. Ik denk daarbij aan al wie eenzaam is, of ziek - aan al wie grote zorgen heeft. Aan allen ook die van een dierbare afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en naar hun naasten. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bij ons in België, in Europa en elders in de wereld, doen twijfels rijzen over de toekomst. Velen zijn ongerust over hun baan, hun inkomen, hun veiligheid. Te veel jongeren denken dat zijzelf en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Te veel ouderen vragen zich af of ze nog wel mee zullen kunnen of mogen. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen.  En toch wend ik mij vandaag tot u met een boodschap van hoop. De Koningin en ik zijn onder de indruk van waardevolle projecten waarvoor burgers zich, overal in het land, met hart en ziel inzetten en waarbij ze erin slagen anderen te motiveren om zich ook te engageren. Ik zie daarbij mensen aan het werk die oprecht en écht met elkaar durven omgaan. Ik heb dat zelf mogen ervaren, bij het bezoek aan een tehuis waar aan volwassenen met een verstandelijke handicap een familiale omgeving wordt...