[NL-E] Taalunie – Waarom Nederlands studeren?

Waarom Nederlands studeren?

[Transcriptie: Margot Dhondt]

- Hallo.
- Hallo.
- Hoi.
- Hallo.

- Ik ben Gergana. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Bulgarije. Ik studeer Nederlands omdat deze taal heel anders dan mijn moedertaal is. En met Nederlands in het portfolio ben je in de ogen van de andere mensen unieker en exclusiever dan met een universele lingua franca, lees Engels, bijvoorbeeld.

- Ik ben Elena Kerdikoshvili. Ik ben 20 en ik kom uit Georgië. Ik studeer Nederlands omdat ik het een heel interessante en mooie taal vind en ik geniet van deze taal.

- Ik heet Katja. Ik kom uit Rusland, uit Sint-Petersburg. Ik ben 21 en ik studeer Nederlands aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Ik vind deze taal ontzettend mooi.

- Ik ben Rico. Ik ben 20 jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit Okinawa in het zuiden van Japan, maar ik woon nu hier in Hasaki voor mijn studies.

- Euh, nu zie ik heel veel perspectieven met het Nederlands en ik hoop dat ik… in de toekomsteen unieke specialiste word.

- Ik leer Nederlands omdat ik veel kennissen wil maken over de cultuur en de mensen in Nederland en ook die in België, en ook omdat ik in de toekomst veel evenementen wil organiseren waarin Nederlanders en Japanners meer [over] elkaar kunnen leren kennen.
 

- Ik ben Kees. Ik ben 20 jaar en ik studeer Nederlands aan de Shanghai International Studies University. Ik leer Nederlands want ik vind Nederland echt een mooi land. Dat was het. Doeg!

¿Por qué estudiar neerlandés?

  

- Hola.
- Hola.
- ¡Buenas!
- Hola.

- Soy Gergana. Tengo 23 años y soy de Bulgaria. Estudio neerlandés porque este idioma es muy diferente de mi lengua materna. Y con el neerlandés en tu currículum eres –a los ojos de los demás– más singular y exclusiva que con una lengua franca universal, léase el inglés, por ejemplo.

- Yo soy Elena Kerdikoshvili. Tengo 20 años y soy de Georgia. Estudio neerlandés porque me parece un idioma muy interesante y bonito y disfruto con este idioma.

- Me llamo Katja. Soy de Rusia, de San Petersburgo. Tengo 21 años y estudio neerlandés en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Para mí este idioma es súper bonito.

- Yo soy Rico. Tengo 20 años de edad y soy originalmente de Okinawa, en el sur de Japón, pero ahora vivo aquí en Hasaki por mis estudios.

- Eh, ahora veo muchas perspectivas con el neerlandés y espero que… en el futuro… llegue a ser una especialista sin par.

- Aprendo neerlandés porque quiero conocer a mucha gente sobre la cultura y la  gente de Holanda y también la de Bélgica, y también porque en el futuro quiero organizar muchos eventos en los que los neerlandeses y japoneses puedan conocerse mejor unos a otros.

- Yo soy Kees. tengo 20 años y estudio neerlandés en la Shanghai International Studies University. Estudio neerlandés porque Holanda me parece un país muy bonito. Eso es todo. ¡Chao!