[NL] Julia (11) gaat al 1,5 jaar niet naar school (Ángel M)

[NL] Julia (11) gaat al 1,5 jaar niet naar school (Ángel M)

Jeugdjournaal – Julia (11) gaat al 1,5 jaar niet naar school

Julia: Voor veel [Je] Verveelt je gewoon eigenlik eigenlijk en je hebt ook niet vaak heel veel  sociale contacten en ja dat is het meeste nadeel ervan d'rvan. Ik zit gewoon de hele dag thuis bijna, maar ik ga wel naar buiten zo.

Interviewer: Dit zijn over toch wel bijvoorbeeld kinderen die wel naar school gaan.
J.: Ja.
I.: Hoe vind je het dat om te zien?
J.: Ik denk jammer eigenlijk wel, ja.

Interviewer: We lopen met Julia van elf langs een school bij haar in de buurt. Voor haar is het lastig om te zien: ze zit al meer dan een jaar thuis en wil niets liever dan weer naar school gaan. Wat mis je er aan?
Julia: Social grote Sociaal gewoon eigenlijk het zit er that’s it (?)...
I.: Wat je doormaken met je (¿Helemee?)  Dat je lol [kan] maken met je vrienden...
J.
: Ja.
I.:Ja...
J.: Dat is zo jammer dat de goed het niet meer zo is.

Interviewer: ze is hoogbegaafd en volgens haar en haar moeder passen de opdarchten opdrachten op de laaste school daardoor niet goed bij haar. Ze werd niet genoeg uitgedaagd en ver veelde verveelde zich.

Julia: Op een geef gegeven moment werden ze te makkelijk en ... toen had... had ik al weet je van ... ah, hier heb ik er geen zin in, dit is niet leuk. Ik moet noem mezelf eerder thuis gezet thuisgezet, dan thuis zit er thuiszitter want ik zit eigenlijk dat we op vast duidelijk gewoon vast, ik kan nergens naartoe.
I.: Want je wil wel naar school...
J.: Ja.

Interviewer: In Nederland zijn bijna 4.500 kinderen zoals Julia. Volgens kinderrechtenorganisaties en een giganstich gigantisch probleem want alle kinderen hebben recht op onderwijs. De kindere kinderen zitten om verschillende reden redenen thuis, bevoorbeeld  omdat ze hoogbegaafd zijn of een handicap hebben. Politici denken na over een oplossing. Het leuk lukt niet om een andere school te vinden voor Julia. Nu heeft ze met haar moeder zelf schoolwerk gekocht maar een echte oplossing is dat ook niet.

Julia: Nu is het eigenlijk wel een beetje sai saai eigenlijk, gewoon dat je een de hele dag thuis alleen dit zit bijna, alleen mijn moeder noemen bij nog erbij (?).

Interviewer: Ook haar moeder is niet blij dat ze een van de 4.500 thuiszitters is maar ondanks heel veel praten, wil het maar niet lukken en een school voor Julia te vinden.

Moeder: Bijvoorbeeld bij de geemente gemeente heeft is het ook besproken, de wethouder weten van weet ervan bijvoorbeeld, maar toch is er... wordt het niet doorgezet en dat maakt ‘t gewoon heel erg lastig, en dat kon ik als ouder eigenlijk ook niet doen.
I.: Wat Want u wil wel dat zij weer naar school gaat.
M.: Ja , natuurlijk  ja dat is het allerbeste.

Interviewer: Wat zou je liefde wil het liefst willen?
Julia: Naar een school die mij goed werkt dan liefde werk kan bieden, en me kan helpen met alles die gewoon... we werk kan geven dat bij me vast past eigenlijk, was kan leuk en vrienden mee te maken en als ik er (?) gewoon leuke vrienden mee kan maken, ik niet leuk dat lijkt me heel erg leuk.