[NL-E] Het woord van het jaar


'Appongeluk': Ongeval waarbij een verkeersdeelnemer betrokken is die aan het appen was
- Accidente en el que uno de los conductores involucrados estaba wasapeando


Het Van Dale-woord van het jaar - 'La palabra del año' de la editorial lexicográfica 'Van Dale'


Genomineerde woorden van 2013, met 'selfie' als winnaar - Palabras candidatas de 2013, con la ganadora: 'selfie'

‘Selfie’ woord van 2013 - dinsdag 17 december 2013

Het is het populairste woord van 2013: 'Selfie'. Het woord heeft de verkiezing van het Van Dale woordenboek gewonnen.

Iedereen, zelf president Obama, maakt wel eens een selfie. Oftewel, een foto van zichzelf gemaakt met een smartphone. Helemaal niet gek dus, dat dit het nieuwe woord van 2013 is.

Op nummer 2 en 3 eindigen socialbesitas en sletvrees. Project X-feest was vorig jaar de winnaar.

 

‘Selfie’ palabra del 2013 - martes 17 de diciembre de 2013

Es la palabra más popular de 2013: 'Selfie'. La palabra ha ganado el concurso del diccionario Van Dale.

Todo el mundo, incluso el presidente Obama, se hace alguna vez un selfie. O sea, una foto de uno mismo hecha con un móvil. No es ninguna tontería por tanto que esta sea la nueva palabra de 2013.

En segunda y tercera posición finalizansocialbesitas’ [adicción al móvil] y ‘sletvrees’ [miedo a que te llamen puta]. ‘Fiesta Proyecto-X’ fue la ganadora el año pasado.

Een foto van jezelf maken, vaak met een smartphone, maar met een tablet kan het ook. Een ‘selfie’, dus. Maar er zijn nog meer woorden bijgekomen in 2013. ‘Twerken’ bijvoorbeeld, het sexy dansje waarmee je schudt met je billen. Ieder jaar komen er nieuwe woorden bij, vaak omdat het om een nieuw ding gaat: ‘koningslied’ bijvoorbeeld, dat bestond in 2012 nog niet en het is dit jaar veel gehoord.

‘Selfie’ is dan wel de grote winnaar, maar het komt nog niet meteen in het woordenboek. Nieuwe woorden krijgen daar pas oficieel een plekje als ze na drie jaar nog steeds worden gebruikt.

Ja, in 2012 waren (er) dus nog maar weinig mensen met het woord bezig, maar 2013 is dus echt het jaar van de ‘selfies’ geworden. Ze worden er overal gemaakt en ze zijn overal te zien.

Ja, hallo, we zijn op basisschool De Breede Hei  in Hoogland en hier zijn ze best wel into ‘selfies’.
 
[Semke] – Ik ben er zelf wel fan van om te gaan rare gezichten te trekken of zo.
[Isabel] – Het slaat eigenlijk niet… eenmaal nergens op maar het is gewoon grappig.
[Tycho] – Omdat je nu Facebook hebt en WhatsApp en Twitter, kan je dat delen met vrienden…

De grootste beroemdheden doen het, en er zijn allerlei grappige nep-selfies zoals van het beroemde schilderij de Monna Lisa. Niet voor niets dus is ‘selfie’ het woord van het jaar

[Semke] – Ik vind het wel grappig, want het is eigenlijk iets voor jongere mensen. Oudere mensen zouden het niet doen en dan het wordt er een woord gekozen *die [dat] het meest bij kinderen past, vind ik zelf. 
[Maureen]– Foto’s van jezelf maken is ook leuk en het wordt […] grappig.
[Jarrel]– Iedereen doet het.
   – Dan is het wel terecht?
   – Ja.
   – Wat is dan de gekste selfie die je hebt gemaakt?
   – Eh… toen ik ging bungeejumpen.
[]– Naast een ever(t)zwijn in het bos, en dan zelf een foto maken.
[Jarrel]– Ik stond bijna op het springen en toen maakte ik een selfie van mezelf, en toen sprong ik naar beneden.

Nu doet dus iedereen het,  maar hoe lang blijft dat woord populair?
[Semke]– Nou, ik denk dat het nog wel gebruikt wordt… maar in de komende tijd… alleen nog niet dat het zo populair is.
[]– Ik denk dat er een andere technologie komt dat je… bijvoorbeeld via een bril een foto maakt van waar je bent of zo…
[Maureen]– Ja, later maken ze wel nog steeds foto’s van zichzelf… maar d’r komen er wel andere woorden.

Voorlopig is het in ieder geval nog super populair, ook bij ons op de redactie, en… kijk maar eens wat jullie vandaag allemaal naar ons *meldden… [naar ons stuurden/ bij ons meldden].

Hacerte tú mismo una foto, a menudo con un móvil, pero también puede ser con una tableta. O sea, un selfie. Pero han aparecido otras palabras en 2013. ‘Perrear’ por ejemplo, el baile sexy en el que meneas las nalgas. Cada año aparecen nuevas palabras, a menudo porque se trata de algo nuevo: ‘canción para el rey’ por ejemplo, esa no existía aún en 2012 y este año se ha oído mucho.

‘Selfie’ ha sido por tanto la gran ganadora, pero no va a pasar inmediatamente al diccionario. Las palabras nuevas encuentran allí un sitio oficialmente solo si se siguen usando después de tres años.

Sí, en 2012 había aún poca gente que la usara, pero 2013 se ha convertido verdaderamente en el año de los selfies. Se hacen en todos sitios y se ven por todas partes.

Sí, hola, estamos en  la escuela de primaria De Breede Hei  en Hoogland, y aquí están todos muy metidos en los selfies.
[Semke] – A mí personalmente me encanta poner caras raras y cosas así.
[Isabel] – No tiene en realidad… mucho sentido, pero simplemente es divertido.
[Tycho] – Como ya tienes Facebook y WhatsApp y Twitter, puedes compartirlo con amigos…

Las mayores celebridades lo hacen, y hay toda clase de falsos selfies graciosos, como [el] del famoso cuadro de la Mona Lisa. Y es que no por nada es ‘selfie’ la palabra del año.

[Semke] – Me parece divertido, porque en realidad es algo para la gente joven. La gente mayor no lo haría y por eso se escoge una palabra que va mejor con los niños, creo yo.
 
[Maureen]– Hacerte fotos a ti misma es divertido y […] es gracioso.
[Jarrel]– Todo el mundo lo hace.
   – ¿Y eso significa que sea correcto?
   – Sí.
   – ¿Cuál es el selfie más loco que te has hecho?
   – Eh… cuando iba a hacer puenting.
[]– Junto a un jabalí en el bosque, y entonces hacerme una foto.
[Jarrel]– Estaba a punto de saltar y entonces me hice un selfie, y luego salté hacia abajo.

 
Ahora lo hace pues todo el mundo, pero cuanto tiempo seguirá siendo popular esa palabra?
[Semke]– Bueno, creo que ahora aún se usa… pero en el futuro… que no será tan popular.
[]– Creo que vendrá otra tecnología con la que… por ejemplo, por medio de unas gafas hagas una foto de donde estés o algo así…
[Maureen]– Sí, en el futuro la gente seguirá haciéndose fotos de ellos… pero surgirán también otras palabras.

En todo caso, por ahora es aún súper popular, también aquí en la redacción, y… fijaos en todo lo que nos habéis enviado hoy...

> Enlace a Wikipedia Neerlandesa: ‘Woord van het jaar’

Woord van het jaar van het Genootschap Onze Taal

2009 – twitteren: Het woord werd gekozen tijdens het Onze Taalcongres, dat op 21 november in Utrecht werd gehouden. Het genootschap wilde in 2010 geen internetverkiezing, omdat die door actiegroepen kan worden beïnvloed. Twitteren won het van kopvoddentaks, vaccinatieangst en vuvuzela.
 

Kopvoddentaks (ook kopvoddentax) of hoofddoekjesbelasting: een door de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) voorgestelde belasting op het dragen van een hoofddoek.

2010: gedoogsteun: (GB. ‘confidence-and-supply agreement’). Steun die een oppositiepartij geeft aan een minderheidskabinet ofwel rompkabinet.
 

2011: weigerambtenaar: ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert om partners van het gelijke geslacht te huwen, oftewel een homohuwelijk te sluiten.

2012: plofkip: een kip die in korte tijd zodanig wordt vetgemest dat die niet meer op haar poten kan staan.
 

In de top drie staan verder nog de woorden ‘appen’ en ‘pandapunt’: punt voor elke maand, bij studenten voor elke week, dat men geen seks heeft gehad.
 

2013: participatiesamenleving: (of ‘doe-democratie’) het is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. Omdat het woord recent werd geïntroduceerd kent het nog geen vaste definitie en nog nauwelijks een connotatie.

2014: rampvlucht: een vlucht dat uitmondt in een ramp (vanwege de crash van Malaysia Airlines-vlucht 17).

2015: sjoemelsoftware: software die bedoeld is om een auto bij emissietesten betere testresultaten te laten bereiken.

2016: brexit: het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De term is een porte-manteauwoord van ‘Britain’ (Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk) en ‘exit’ (vertrek).

La palabra del año de la Asociación ‘Onze Taal’

2009 – tuitear: La palabra se eligió durante el congreso de ‘Onze Taal’, que se celebró el 21 de noviembre en Utrecht. La asociación no quería que en 2010 se eligiera por Internet, porque en ese caso puede ser manipulada por grupos de presión. Tuitear venció a ‘kopvoddentaks’ [impuesto del velo islámico], ‘vaccinatieangst’ [pánico a las vacunas] y vuvuzela.

Kopvoddentaks (también ‘kopvoddentax’) o ‘hoofddoekjesbelasting’: un impuesto propuesto por el político neerlandés Geert Wilders (PVV) por llevar el velo islámico.

2010: ‘gedoogsteun’ [‘acuerdo de apoyo a un gobierno en minoría’; GB.: ‘confidence-and-supply agreement’]. Apoyo que da un partido de la oposición a un gobierno en minoría, también llamado gabinete ‘medular’.

2011: ‘funcionario objetor’: funcionario del registro civil que rehúsa casar a cónyuges del mismo sexo, es decir oficiar un matrimonio gay.

2012: ‘pollo reventón’: un pollo que en poco tiempo se engorda de tal forma que ya no es capaz de sostenerse sobre sus patas.

Entre las tres más votadas están además las palabras ’wasapear’ y ‘punto panda’: punto por cada mes –en el caso de los estudiantes cada semana– en que no se han tenido relaciones sexuales.

2013: ‘sociedad participativa’: (o ‘democracia participativa’) es una sociedad en la que todos los que pueden se responsabilizan de su vida y entorno, y en la que las autoridades (nacionales) no desempeñan ningún papel o solo uno facilitador. Como la palabra se ha introducido recientemente, aún no tiene una definición precisa, ni apenas connotaciones.

2014: ‘vuelo catástrofe’: vuelo que desemboca en una catástrofe, (a causa del accidente del vuelo 17 de Malaysia Airlines).

2015: ‘software amaño’: software pensado para permitir que un coche obtenga mejores resultados en los test de emisión de gases.

2016: brexit: la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE). El término es un acrónimo de ‘Britain’ (Gran Bretaña, Reino Unido) y ‘exit’ (salida).