[VL-E] Nedbox.be – Nederlands leren in het buitenland

Nederlands leren in het buitenland.2

Nederlands leren in het buitenland.1

> Enlace al vídeo y ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/nederlands-leren-het-buitenland

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be

Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

Nederlands leren in het buitenland

 
Het Nederlands is lang niet zo’n kleine taal als sommigen wel denken. In meer dan veertig [40] landen wordt Nederlandse taal en cultuur onderwezen, vooral in Midden-Europa. Waarom kiezen jongeren uit die landen om precies Nederlands te leren? Wouter Willems sprak via Skype met enkele studenten, in het Nederlands uiteraard.

Overal ter wereld wordt onze taal gestudeerd, maar vooral in Midden-Europa ‘boomt’ het Nederlands. In het Poolse Poznan bijvoorbeeld volgen meer dan zeventig [70] studenten het vak Nederlands.

- Dorota Pawlicka (Poznan, Polen) – Ik ben afgestudeerd in Schilderkunst, dus ja, Vlaanderen en Nederlands zijn ook sterk met kunstverbanden, en ik wilde een nieuwe taal leren met… ik ben ook in dat gebied geïnteresseerd, dus ik besliste om Nederlands te kiezen.

* Er zijn d’r ook die impulsievere keuzes maken:

- Jakub Jun (Brno, Tsjechië) – Ik ben gewoon geïnteresseerd in de talen, en ik studeer ook Duits, dus ik dacht: ‘het zou wel een leuke combinatie zijn’.

* Nederlands heeft de naam een moeilijke taal te zijn, maar de Slowaakse Maria relativeert dat:

- Maria Banasova (Bratislava, Slovakije) Voor de mensen die alleen Engels spreken is het moeilijker om Nederlands te leren maar voor de mensen die Duits kunnen spreken het is [> is het] niet zo moeilijk.

* De blinde Michal vindt Nederlands zeker geen kleine taal:

- Michal Homola (Slovakije) Er zijn, ja, meer dan twintig miljoen mensen die Nederlands spreken en ik denk dat het is leuk [> dat het leuk is] om met hen in hun moedertaal te kunnen spreken.

* Er zijn wel wat Nederlandse en Vlaamse bedrijven die een zetel hebben in Midden-Europa maar heel concrete plannen hebben de meeste studenten nog niet.

- Maria: Ik ben mij niet zo zeker waar ik wil zijn als ik afgestudeerd ben of wat ik wil doen, maar ik weet wel zeker dat ik wil Nederlands gebruiken [> dat ik Nederlands wil gebruiken].

- Dorota: Er is altijd een grapje… dat iedereen die afgestudeerd in Neerlandistiek iswerkt bij Ikea.

Aprender neerlandés en el extranjero

El neerlandés no es ni mucho menos una lengua tan pequeña como algunos piensan. En más de cuarenta [40] países se enseña la lengua y cultura neerlandesa, sobre todo en Europa Central. Por qué escogen jóvenes de esos países aprender precisamente neerlandés? Wouter Willems habló vía Skype con algunos estudiantes, en neerlandés desde luego.

En todas partes del mundo se estudia nuestro idioma, pero sobre todo en Europa Central crece muchísimo el neerlandés. En la ciudad polaca de Poznan por ejemplo siguen más de setenta [70] estudiantes la asignatura de Neerlandés.

- Dorota Pawlicka (Poznan, Polonia)Estoy graduada en Pintura, así que bueno, Flandes y el neerlandés tienen también fuertes lazos artísticos, y yo quería aprender un nuevo idioma con… también estoy interesada en ese campo, así que decidí escoger neerlandés.

* También los hay que toman decisiones más impulsivas:

- Jakub Jun (Brno, Chequia) – Simplemente estoy interesado en los idiomas, y también estudio alemán, así que pensé: ‘podría ser una buena combinación’.

* El neerlandés tiene fama de ser una lengua difícil, pero la eslovaca Maria lo relativiza:

- Maria Banasova (Bratislava, Eslovaquia) Para la gente que solo habla inglés es más difícil aprender neerlandés, pero para la gente que sabe hablar alemán no es tan difícil.

* Al ciego Michal el neerlandés no le parece en absoluto una lengua pequeña:

- Michal Homola (Eslovaquia) Hay, bueno, más de veinte millones de personas que hablan neerlandés, y creo que está bien poder hablar con ellos en su lengua materna.

* Hay un buen número de empresas neerlandesas y flamencas con sede en Europa Central, pero la mayoría de los estudiantes no tiene planes concretos.

- Maria: No estoy muy segura de dónde quiero estar cuando me gradúe o qué quiero hacer, pero sí seguro que quiero utilizar el neerlandés.
 

- Dorota: Hay siempre un chiste… que todos los que se han graduado en neerlandística… trabajan en Ikea.