[NL-E] Nederlandse feesten- Fiestas neerlandesas

Nederlandse Feesten - Geerte.1
De Nederlandse Vlag (rood-wit-blauw)

Nederlandse Feesten - Geerte.2
5 december: Sinterklaas en (de) Zwarte Piet(en)

Nederlandse Feesten - Geerte.3
Pasen: paaseieren verstoppen

Nederlandse Feesten - Geerte.4
27 april: Koningsdag!

> Enlace al PowerPoint ‘Nederlandse Feesten’

Nederlandse feestdagen

[door Geerte Plas]

11 november - Sint Martinus
Sint Martinus is een feest voor kinderen. ’s Avonds gaan zij met een lampion door de straten en bellen aan bij de huizen. Ze zingen liedjes over Sint Maarten en krijgen daarvoor snoep of fruit.

Het feest wordt in sommige delen van Nederland en Vlaanderen gevierd. Het is oorspronkelijk een katholiek feest dat de goede daad van Sint Maarten herdenkt: hij deelde zijn mantel en zijn geld met een arme man.

5 december - Sinterklaas
Sinterklaas is het grootste kinderfeest van Nederland. In sommige delen van België wordt het ook gevierd, op 6 december. In andere landen kennen ze dit feest niet.

‘Sinterklaas’ vieren we op de sterfdag van Sint-Nicolaas, de bisschop van Myra, een plaats in Turkije. Sinterklaas ziet er dan ook uit als een katholieke bisschop; met een mijter, een mantel en een staf.

Eind november komt Sinterklaas met zijn helpers, de Zwarte Pieten, vanuit Madrid naar Nederland met zijn stoomboot. Hij neemt voor alle kinderen cadeaus mee. Tot 5 december mogen de kinderen ’s avonds hun schoen zetten. Zij zingen liedjes voor Sinterklaas en stoppen een wortel in hun schoen voor zijn paard Amerigo [in Vlaanderen: ‘Slecht-weer-vandaag’]. Ook doen ze hun verlanglijstje in de schoen.

’s Nachts rijden Sinterklaas en Zwarte Piet op het paard over het dak. Zwarte Piet komt door de schoorsteen het huis binnen en stopt cadeautjes in de schoenen. Sinterklaas en Zwarte Piet komen ook langs op school.

Op 5 december is het Pakjesavond. Als het donker is klopt Zwarte Piet op de deur en laat zakken met cadeautjes achter. De volgende ochtend gaan Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weer terug naar Spanje.

Als een kind ongeveer 8 jaar is vertellen de ouders de waarheid over Sinterklaas. Dat hij eigenlijk niet bestaat en dat de ouders altijd de cadeautjes hebben gekocht. Voor veel kinderen is dit moeilijk te geloven. Veel gezinnen blijven elk jaar pakjesavond vieren. Men koopt cadeautjes voor elkaar en maakt er gedichten bij.

Bij het Sinterklaasfeest horen de volgende lekkernijen: Pepernoten, schuimpjes, speculaas, banketstaaf en chocoladeletters.


Kerst - 25 december: Eerste Kerstdag / 26 december: Tweede Kerstdag
De kerstdagen worden gevierd met familie.  Men versiert een kerstboom en eet samen het kerstdiner. Vaak geven we geen cadeautjes omdat we dat al met Sinterklaas doen. Sommige mensen gaan naar de mis in de kerk of naar een kerstmarkt. Vaak ligt er sneeuw en soms vriest het hard genoeg om te schaatsen. Het is een heel gezellige tijd.

31 december / 1 januari : Oud en Nieuw
Op 31 december vieren we Oudjaarsavond. Dit wordt vaak samen met familie of vrienden gevierd. Men eet uitgebreid, speelt spelletjes of kijkt speciale uitzendingen op televisie. Om 12 uur wenst men elkaar ‘Gelukkig nieuwjaar’ en gaat iedereen naar buiten om vuurwerk af te steken. Op Nieuwjaarsdag gaat men op familiebezoek om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Met Oud en Nieuw drinkt men champagne. Een lekkernij die bij dit feest hoort is de oliebol. Dit is een soort ‘churro’ met of zonder rozijnen. Je eet de oliebol met poedersuiker.

Elk jaar doen er duizenden mensen mee aan de ‘Nieuwjaarsduik’ om het nieuwe jaar in te luiden. De duik wordt op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd, bijvoorbeeld in Scheveningen.

April - Pasen
Met Pasen beschilderen we eieren. Ouders verstoppen paaseieren van chocolade in de tuin die de kinderen mogen zoeken. Veel mensen eten een paasontbijt.

27 april - Koningsdag
Koningsdag is een typisch Nederlands feest waarbij de verjaardag van de koning gevierd wordt. Op deze dag bezoekt de koninklijke familie een stad in Nederland.

Maar voor de meeste mensen draait deze dag niet om de koning maar om het grote feest dat overal gevierd wordt, de hele dag door, en daarna de hele nacht. Alles en iedereen is oranje en rood-wit-blauw.

4 mei: Nationale Dodenherdenking.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de oorlog.

5 mei: Bevrijdingsdag
Op 5 mei vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag gaven de Duitsers in Nederland zich over. Bevrijdingsdag is een groot feest. In elke provinciehoofdstad houdt men een Bevrijdingsfestival.

Laatste zaterdag van juni - Roze zaterdag
‘Roze zaterdag’ is de Nederlandse versie van de ‘Gay Pride’. Er wordt groot feest gevierd om de vrijheid van homoseksuelen te vieren. Elk jaar is een andere stad in Nederland voor een dag de ‘roze stad’.

Festividades Neerlandesas

 

11 de noviembre – San Martín
San Martín es una fiesta infantil. Por la tarde-noche van con un farolillo por las calles, llamando a las casas. Cantan canciones sobre San Martín y les dan por ello golosinas o fruta.

La fiesta se celebra en algunas partes de Holanda y Flandes. Es originalmente una fiesta católica que recuerda la buena acción de San Martín: compartió su abrigo y su dinero con un hombre pobre.

5 de diciembre - San Nicolás
San Nicolás es la mayor fiesta infantil de Holanda. En algunas partes de Bélgica también se celebra, el 6 de diciembre. En otros países no conocen esta fiesta.

Celebramos ‘Sinterklaas’ en el día de la muerte de San Nicolás, el obispo de Mira, una localidad de Turquía. San Nicolás tiene aspecto por tanto de obispo católico; con mitra, hábito y báculo.

A finales de noviembre llega San Nicolás con sus ayudantes, los ‘Zwarte Pieten’ (Pericos Negros), desde Madrid hasta Holanda en su barco de vapor. Trae regalos para todos los niños. Hasta el 5 de diciembre, los niños pueden poner el zapato por la noche. Le cantan canciones a San Nicolás y ponen una zanahoria en el zapato para su caballo Amerigo [en Flandes ‘Mal-tiempo-hoy’]. También ponen la lista de regalos en el zapato.

Por la noche San Nicolás y Perico el negro cabalgan sobre los tejados. Perico el negro entra a la casa por la chimenea y pone regalos en los zapatos. San Nicolás y Perico el negro también se pasan por el colegio.

El 5 de diciembre es la noche de los regalos. Cuando está oscuro llama a la puerta Perico el negro y deja sacos con regalos. A la mañana siguiente San Nicolás y Perico el negro regresan de nuevo a España.

Cuando un niño tiene unos 8 años, los padres le cuentan la verdad sobre San Nicolás: que en realidad no existe y que son los padres los que siempre compran [han comprado] los regalos. Para muchos niños es difícil de creer. Muchas familias siguen celebrando cada año la noche de los regalos. Compran regalos los unos para los otros y hacen poesías con rima.

A la fiesta de San Nicolás pertenecen los siguientes manjares: ‘Pepernoten’, nubes, speculaas, ‘banketstaaf’ y letras de chocolate.

Navidad - 25 de diciembre: Día de Navidad / 26 de diciembre: ‘Segundo día de Navidad’
Los días de navidad se celebran en familia. Se adorna un árbol de navidad y se come con los otros la cena de nochebuena. A menudo no damos regalos porque ya lo hacemos en San Nicolás. Algunas personas van a misa a la iglesia o a un mercado de navidad. A menudo hay nieve y a veces hiela lo suficiente como para poder patinar sobre hielo. Es una época muy agradable.

31 de diciembre / 1 de enero: Nochevieja y Año nuevo
El 31 de diciembre celebramos la nochevieja. Esto se celebra a menudo con la familia o amigos. Se come mucho, se juegan juegos de mesa o se ven programas especiales en la tele. A las 12 se desean unos a otros ‘Feliz año nuevo’ y todos van afuera para encender fuegos artificiales. En el día de año nuevo la gente va de visita familiar para desear a todos un feliz año nuevo.

En Nochevieja se bebe champán. Un manjar que pertenece a esta fiesta es el ‘oliebol’. Es una especie de churro con o sin pasas. El ‘oliebol’ se come con azúcar glas.

Cada año participan miles de personas en la ‘Zambullida de año nuevo’ para inaugurar el año nuevo. La zambullida se organiza en diversos lugares de Holanda, por ejemplo en Scheveningen.

Abril - Semana Santa
En Semana Santa pintamos huevos. Los padres esconden huevos de pascua de chocolate en el jardín y los niños pueden buscarlos. Mucha gente come un ‘desayuno de Pascua’.

27 de abril -  Día del rey
El día del rey es una fiesta típica neerlandesa en la que se celebra el cumpleaños del rey. En este día, la familia real visita una ciudad de Holanda.

Pero para la mayoría de la gente este día no gira en torno al rey sino en torno a la gran fiesta que se celebra por todas partes, durante todo el día, y luego toda la noche. Todos y todo es naranja y rojo-blanco-azul.

4 de mayo: Conmemoración Nacional de los Caídos.
El 4 de mayo recordamos a las víctimas de la guerra.

5 de mayo: Día de la Liberación
El 5 de mayo celebramos el final de la Segunda Guerra Mundial. En este día se rindieron los alemanes en Holanda. El día de la liberación es una gran fiesta. En cada capital de provincia tiene lugar un ‘Festival de la liberación’.

Último sábado de junio - Sábado rosa
El ‘Sábado rosa’ es la versión neerlandesa del ‘Gay Pride’. Se celebra una gran fiesta para celebrar la libertad de los gays. Cada año otra ciudad de Holanda es durante un día la ‘ciudad rosa’.