[VL] Paul van Ostaijen IV – ‘Alpejagerslied’ (1928)

Dit gedicht werd het eerst gepubliceerd in Avontuur, 1ste jrg., nr. 1, februari 1928, blz. 4.

Este poema se publicó por primera vez en la revista Avontuur, año 1, nº. 1, febrero de 1928, p. 4.

Paul van Ostaijen – Alpejagerslied

 
                                                      Voor E. du Perron

 
Een heer die de straat afdaalt
een heer die de straat opklimt
twee heren die dalen en klimmen
dat is de ene heer daalt
en de andere heer klimt
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx
vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx
     van de beroemde hoedemakers
treffen zij elkaar
de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand
de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand
dan gaan de ene en de andere heer
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
de rechtse die daalt
de linkse die klimt
dan gaan beide heren
elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed
     zijn bloedeigen hoge hoed
elkaar voorbij
vlak vóór de deur
van de winkel
van Hinderickx en Winderickx
van de beroemde hoedemakers
dan zetten beide heren
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
eenmaal elkaar voorbij

hun hoge hoeden weer op het hoofd
men versta mij wel
elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd
dat is hun recht
dat is het recht van deze beide heren

Paul van Ostaijen – Canción del cazador alpino

                                                   Para E. du Perron

 
Un señor que baja la calle
un señor que sube la calle
dos señores que bajan y suben
es decir un señor baja
y el otro señor sube
justo ante la tienda de Hinderickx y Winderickx
justo ante la tienda de Hinderickx y Winderickx
     de los famosos fabricantes de sombrereros
se encuentran
el uno toma su sombrero de copa con la diestra
el otro toma su sombrero de copa con la zurda
y luego el uno y el otro señor
el diestro y el zurdo el que sube y el que baja
el diestro que baja
el zurdo que sube
luego ambos señores
cada uno con su sombrero de copa su propio sombrero
     de copa su suyísimo sombrero de copa
se dejan atrás
justo ante la puerta
de la tienda
de Hinderickx y Winderickx
de los famosos fabricantes de sombrereros
luego se ponen ambos señores
el diestro y el zurdo el que sube y el que baja
una vez se han dejado atrás

sus sombreros de copa de nuevo en la cabeza
entiéndaseme bien
cada uno se pone su propio sombrero
     en su propia cabeza
ese es su derecho
ese es el derecho de estos dos señores

Maud Vanhauwaert leest ‘Alpejagerslied’ | Poëzieweek

Alpejagerslied | Paul van Ostaijen | Theatergroep Flint

De volwassenen van het tweede jaar uit de notenleerklas van Els Mussels (deKunstAcademie, Knokke-Heist) verwerkten het Alpejagerslied van Paul van Ostaijen tot een auditief en visueel werk:

Muziek: Michel van Bergen Henegouwen, zang: Marjolijn Touw. Van de cd ‘Dichterbij’ RVU/Phonogram 1994