[NL-E] Kinderen wandelen voor water

Kinderen wandelen voor water

Simavi

Transcriptie

Wandelen voor water gebeurt ieder jaar. Er is namelijk een groot tekort aan schoonwater op de wereld. Ruim honderdveertien miljoen mensen hebben geen kraan in de buurt. Ze moeten dus met watertanks en emmers ergens anders water halen. En dat betekent ver lopen met zware belasting door de hitte.

Het waterprobleem wordt steeds erger, bijvoorbeeld door vervuiling, extreme droogte en doordat er steeds meer mensen in arme steden gaan wonen waar al weinig goed water is. De wandelende kinderen laten zich sponsoren. Dat geld wordt gebruikt om [...] waterputten te bouwen.

Transcripción

'Caminar para el agua' sucede cada año. Y es que hay una gran carencia de agua limpia en el mundo. Más de ciento catorce millones de personas no tienen un grifo cerca. Por eso tienen que ir con tanques de agua y cubos a buscar agua a otra parte. Y eso significa andar lejos con una carga pesada en medio del calor.

El problema del agua se pone cada vez peor, por ejemplo por la contaminación ambiental, la sequía extrema y porque cada vez más gente va a vivir a ciudades pobres donde ya hay poca agua buena. Los niños caminantes tienen patrocinadores. Ese dinero se utiliza para construir [...] pozos de agua.

Transcriptie

We gaan vandaag op... wandelen voor water [cf. 'we gaan vandaag op schoolreis'].
Is ie zwaar? [ie = hij = de rugzak] –Jaaaa! Dit is best al heel zwaar, hè? [gejuich!] ... en vooruit!
Ach, goed gedaan! Je hebt het gehaald, goed gedaan!

Dit jaar zijn er door 24.000 [vierentwintigduizend] leerlingen door heel Nederland gelopen, ehhmmm, met een opbrengst, de kinderen zelve opbrengst van rond de 628.000 euro [zeshonderd achtentwintigduizend euro].

Daar komen er ‘her en der’ [= hier en daar] wat verdubbelingsacties bij van lokale partijen, gemeentes, waterlijnbedrijven, allerlei slimme andere acties, dus ik denk dat we in de richting van de één miljoen gaan, en dat is een fantastisch resultaat.

Transcripción

Hoy nos vamos de... ‘caminar para el agua’ [cf. ‘hoy nos vamos de excursión escolar’]. ¿Pesa mucho? ―¡Síííí! ―Es bastante pesada ¿eh? [griterío] ... ¡y adelante! ¡Venga, bien hecho! ¡Lo has conseguido, bien hecho!
 

Este año 24.000 alumnos han caminado por toda Holanda, ehhmmm, con una recaudación, la recaudacion de los propios niños de alrededor de 628.000 euro [seiscientos veintiocho mil euros]
 

A eso se añaden aquí y allá algunas campañas paralelas de partidos locales, ayuntamientos, empresas de abastecimiento de agua, y toda clase de campañas ingeniosas, así que creo que vamos en la dirección del millón de euros, y eso es un resultado fantástico.

Kinderen wandelen voor water

Duizenden Nederlandse kinderen wandelen vandaag met zes kilo water. Ze doen mee aan een actie en halen heel veel geld op.

Zes kilometer lopen met zes kilo water op je rug. Duizenden Nederlandse kinderen doen dat vandaag. Ze doen mee aan de actie 'Wandelen voor Water'.

Kinderen die in arme landen wonen moeten gemiddeld elke dag zo ver lopen om water te krijgen. Met de actie in Nederland halen kinderen geld op. Dat is voor projecten in landen waar te weinig veilig drinkwater is.

Kinderen die meedoen krijgen ook op school les over water. De actie wordt voor de negende keer gehouden. Vorig jaar werd er meer dan één miljoen euro opgehaald.

Niños ‘caminan para el agua’

Miles de niños neerlandeses caminan hoy con seis kilos de agua. Participan en una campaña y recaudan muchísimo dinero.

Andar seis kilómetros con seis kilos de agua a la espalda. Miles de niños neerlandeses lo hacen hoy. Participan en la campaña ‘Caminar para el Agua’.

Los niños que viven en países pobres tienen que caminar de media cada día esa distancia para obtener agua. Con la campaña en Holanda los niños recaudan dinero. Es para proyectos en países donde hay escasez de agua potable segura.

Los niños que participan tienen también en el colegio clase sobre el agua. La campaña se celebra por novena vez. El año pasado se recaudó más de un millón de euros.

Beantwoord de volgende vragen

1.- Hoe lang lopen de kinderen met zes liter water?

2.- En waarom doen ze dat?

3.- Hoe zwaar is de rugzak?

4.- Hoeveel kinderen doen mee?

5.- Hoe heet de actie?

6.- Wat is de bedoeling van deze actie?

7.- Wat doen de kinderen verder op school?

8.- Hoe lang hebben ze deze actie gehouden?

9.- Hoeveel geld hebben ze vorig jaar opgehaald?

> Doen we dit ook in Spanje?

> Hoe vind je deze actie?

Antwoorden

1.- Zes kilometer.

2.- Ze doen mee aan een actie. Die actie heet ‘Wandelen voor water’.
Ze doen mee aan een actie die ‘Wandelen voor water’ heet.
Om te voelen wat kinderen voelen in arme landen zonder water.
Uit solidariteit met de kinderen in arme landen zonder water.

3.- Zes kilo (= zes liter water).

4.- Duizenden.

5.- ‘Wandelen voor water’.

6.- Geld ophalen (voor projecten in arme landen waar te weinig veilig drinkwater is).

7.- Ze krijgen les over water.

8.- Al negen keer (= dit is de negende keer).

9.- Meer dan één miljoen euro.

> Nee, we doen dit niet in Spanje = In Spanje doen we dit niet.
Nee, deze actie is niet bekend in Spanje = In Spanje kennen we deze actie niet.

> Ik vind de actie heel goed (heel nuttig, mooi, leuk, fijn).