[VL-E] ‘Race for the cure’

> Enlace al vídeo y los ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/race-cure

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

‘Race for the cure’

Wandelen en lopen tegen borstkanker

Geef borstkanker geen kans. Onder dat motto wordt vandaag gewandeld en ook gerend in het Terkamerenbos in Brussel.

De Race for the Cure is een actie van Think Pink en da’s een organisatie die campagne voert rond borstkanker.

Zo’n zesduizend deelnemers hadden zich ingeschreven en daar waren ook lotgenoten bij.

Een zumbales om de benen op te warmen. Vandaag wordt hier gesport tegen kanker.

We willen uiteraard aandacht voor borstkanker. Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. België is zelfs koploper. En natuurlijk ook het aspect van bewegen. Bewegen is één van de belangrijkste preventiemiddelen die we ook zelf in handen hebben, en daar willen we nu toch wel een verschil in maken.”

.
6 [zes] kilometer lopen of 3 [drie] kilometer wandelen, zo kan iedereen deelnemen, ook wie zelf met de ziekte te maken kreeg.

.
“Ik ben geopereerd van borstkanker en ik wil aan iedereen tonen dat kanker mensen niet… allé ja, dat je sport wilt blijven doen, en dat is goed voor iedereen.”

“Omdat ik genezen ben, ten eerste, en ik wil dat tonen aan iedereen, dat er mensen zijn die dat overleven, en ook, ik heb een vriendin die nu aan de chemo zit en zo, dus vooral ook…”

Drie, twee en go! De Race for the Cure wordt niet enkel in ons land gehouden. Er zijn er zo’n 150 [honderdvijftig] wereldwijd. En ook na de finish zien we hier veel enthousiasme.

“Prachtig, echt magnifiek. Je wordt daar emotioneel van. Meer dan 6.000 [zesduizend] mensen die meelopen voor een goed doel. Daar kun je toch alleen maar warm van worden. Magnifiek.

‘Race for the cure’

Caminar y correr contra el cáncer

No le  des al cáncer de pecho ninguna oportunidad. Bajo ese lema se camina hoy y también se corre en el Bosque de la Cambre de Bruselas.

La Race for the Cure es una idea de Think Pink, una organización que lleva a cabo una campaña sobre el cáncer de pecho.

Unos seis mil participantes se habían inscrito y entre ellos había también personas afectadas.

Una clase de zumba para calentar las piernas. Hoy se hace deporte aquí contra el cáncer.

Desde luego, queremos llamar la atención sobre el cáncer de pecho. El cáncer de pecho sigue siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres de Bélgica. Bélgica va incluso a la cabeza. Y naturalmente también [sobre] la cuestión del ejercicio. El ejercicio es uno de los medios preventivos más importantes que  tenemos en nuestras propias manos, y eso es lo que ahora queremos subrayar especialmente.”

Correr 6 [seis] kilómetros o caminar 3 [tres] kilómetros, así puede participar todo el mundo, incluso quien ha tenido que vérselas con la enfermedad.

Estoy operada de cáncer de pecho y quiero mostrarle a todo el mundo que la gente no…  bueno, que quieres seguir haciendo deporte, y eso es bueno para todos.”

“Porque estoy curada, en primer lugar, y quiero mostrárselo a todo el mundo, que hay gente que sobreviven a eso, y también, tengo una amiga que está ahora con la quimio y demás, así que también...”

¡Tres, dos y… adelante! La  Race for the Cure no se celebra solo en nuestro país. Hay unas 150 [ciento cincuenta] en todo el mundo. Y también después de la meta vemos aquí mucho entusiasmo.

“Fantástico, verdaderamente extraordinario. Es algo que te emociona. Más de 6.000 [seis mil] personas que corren juntas por una buena causa. Eso solo puede hacerte sentir bien. Extraordinario.

Woordenschat:

wandelen (reg.): caminar
lopen [VL] - liep(-en) - h/z gelopen (= rennen (reg.) [NL]): correr
opwarmen (reg.): calentar
sporten (reg.): hacer deporte
bewegen - bewoog/ bewogen - h/z bewogen: hacer ejercicio, moverse
campagne voeren (reg.): hacer campaña

(de) zumbales(-sen): la clase de zumba
(de) actie(-s): la acción, campaña
(de) deelnemer(-s): el participante
> deelnemen aan een actie: participar en una campaña
> meedoen aan een actie: tomar parte en una campaña
> meelopen voor een goed doel: correr por una buena causa
(het) doel(-en): la meta, el objetivo, la causa
(de) kanker(-s): el cáncer
(de) ziekte(-s): la enfermedad
ziek zijn: estar enfermo
(de) preventie(-s): la prevención
(de) preventiemiddel(-s/-en): el medio de prevención
een verschil maken: marcar la diferencia

geopereerd zijn (van): estar operad@ de
genezen zijn (van): estar curad@ de
overleven [vs. overlijden]: sobrevivir [vs. fallecer]
aan de chemo(therapie) zitten: estar con la quimio(terapia)
de enthousiasme > enthousiast: el entusiasmo > entusiasta
emotioneel worden: emocionarse
magnifiek = prachtig, uitstekend, fantastisch: magnífico, maravilloso, estupendo, fantástico

Vragen:

1) Hoe heet de actie?
2) En wat is het motto van de actie?
3) Wie organiseert de campagne?
4) Waar gaat het over?
5) Wat moet je doen als je meedoet aan de actie?
6) Hoeveel mensen doen mee en in hoeveel landen?
7) Wat betekent hier ‘lotgenoot’?
8) Wat wil de organisatie bereiken met deze actie?
9) Heeft België een probleem met borstkanker?
10) Wat is de rol van bewegen?
11) Wie kan aan de actie deelnemen?
12) Wat willen ze tonen, de vrouwen die genezen zijn?
13) Waarom wordt die vrouw na de finish emotioneel?