[VL-E] Goede voornemens

[VL-E] Goede voornemens

> Enlace al vídeo y los ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/goede-voornemens

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

Goede voornemens

Meer sporten, minder snoepen of minder gamen. Bij het begin van het nieuwe jaar maken veel mensen goeie voornemens. Dat wil zeggen dat je belooft dat je het komende jaar iets aan jezelf gaat verbeteren. We trokken naar de kerstmarkt in Antwerpen en vroegen er wat jouw goede voornemens zijn.

– [Elise] Mijn goede voornemens voor volgend jaar zijn: beter mijn kamer opruimen en minder chocolade eten.

– [Matheo] Ik ga in 2019 rustiger zijn, omdat ik meestal heel druk ben, en dan ga ik proberen te kalmeren.

– [Minedora] Ik zou in 2019 beter willen worden in turnen, want ik heb nog nooit veel kunnen bereiken met turnen. Maar nu ben ik er wel aan bezig om meer dingen te doen.

– [Juno] Ik heb eigenlijk geen goeie voornemens, want ik doe alles al goed genoeg.

Maar goede voornemens volhouden, dat is niet altijd even simpel.

– [Keith] Omdat ze soms gewoon zeggen van: Ik kan dat niet, ik ga dat ook nooit oefenen, en klaar.

– [Felix] Meestal maak ik geen goeie voornemens, want ik hou me er toch niet aan.

– [Sajien] Misschien hebben ze te veel doelen die ze willen behalen, en dat ze hun doelen te hoog leggen. Het is wel belangrijk dat je je doel kan bereiken.

Ja, en ik ga proberen om dit jaat iets vaker op tijd te komen. Nu, eerlijk toegevegen, dat is al een klein beetje mislukt, want ik was vanmorgen al te laat op het werk.

Buenos propósitos

Hacer más deporte, comer menos dulces o jugar menos a los videojuegos. Al comenzar el año nuevo mucha gente hace buenos propósitos. Eso quiere decir que prometes que el próximo año vas a mejorar algo en ti. Nos fuimos al mercado de navidad de Amberes y preguntamos allí cuáles son tus buenos propósitos.

– [Elise] Mis buenos propósitos para el próximo año son: arreglar mejor mi habitación y comer menos chocolate.

– [Matheo] En 2019 voy a estar más tranquilo, porque casi siempre estoy muy inquieto, y entonces voy a intentar calmarme.

– [Minedora] En 2019 me gustaría mejorar en gimnasia, porque nunca no he podido conseguir mucho en gimnasia. Pero ahora estoy poniendo de mi parte para hacer más cosas.

– [Juno] La verdad es que no tengo buenos propósitos, porque ya hago todo suficientemente bien.

Pero cumplir los buenos propósitos, a veces no resulta nada fácil.

– [Keith] Porque a veces dicen simplemente: no puedo hacerlo, y tampoco voy a practicar, y ya está.

– [Felix] La mayoría de las veces no hago buenos propósitos, porque no los cumplo.

– [Sajien] Quizá tienen demasiadas metas que quieren conseguir, y ponen sus metas demasiado altas. Es importante que puedas alcanzar tu meta.

Sí, y yo voy a intentar este año llegar a tiempo algo más a menudo. Bueno, para ser sinceros, eso ya ha salido un poco mal, porque esta mañana ya he llegado tarde al trabajo

Woordenschat

Naamwoorden
(de) snoep(/) > (het) snoepje(-s): la golosina
(het) voornemen(-s): el propósito
> goede [goeie] voornemens maken: hacer buenos propósitos
(de) markt(-en): el mercado
(de) kerstmarkt (-en): el mercado de navidad
(het) ding(-en): la cosa
> dingen doen: hacer cosas
(het) doel(-en): el objetivo, la meta (fútbol: ‘la portería’)
> een doel hebben: tener un objetivo
> een doel (willen) behalen/bereiken: conseguir un objetivo
> een doel te hoog leggen: poner un objetivo demasiado alto

Werkwoorden
sporten (reg.): hacer deporte
snoepen (reg.): comer golosinas
gamen ['ge(i)mə(n)] (reg.: gamede(-n)-h. gegamed): jugar con la consola/el ordenador
beloven (reg.): prometer
iets verbeteren (reg.): mejorar algo
trekken-trok(-ken)-z. getrokken: salir, partir
vragen-vroeg(-en)-h. gevraagd: preguntar
opruimen (reg.)-ruimde(-n) op-h. opgeruimd: recoger, ordenar
proberen [te] (reg.): intentar
> iets proberen te doen: intentar hacer algo
> ik ga proberen (om) iets te doen: voy a intentar hacer algo
turnen (reg.): hacer gimnasia (artística y de aparatos)
iets bereiken (reg.): conseguir, obtener algo
iets volhouden-hield(-en) vol-h.volgehouden:  mantener algo
oefenen (reg.): practicar
op tijd komen-kwam(-en)-z. gekomen: llegar a tiempo
toegeven-gaf/gaven toe-h. toegegeven: admitir, reconocer
mislukken (reg.): salir mal

Bijvoegelijk Naamwoorden
goede = goeie: buen@
rustig-er: tranquil@
druk-ker: agitad@, intranquil@
belangrijk: importante

Bijwoorden
meestal: casi siempre
misschien: quizá(s)
vaak-vaker:  a menudo - más a menudo
al: ya

Vaste uitdrukkingen - Idioom
Ik ben bezig met…: Estar liad@/ocupad@ con…
Ik ben eraan bezig om (iets te doen)…: intentar, poner de tu parte para (hacer algo)
Ik hou me er toch niet aan < zich eraan houden: No me atengo a ello, no lo cumplo

Vragen:

1) Wanneer maak je meestal goede voornemens?
 > Heb je dit jaar goede voornemens gemaakt? Welke?

2) In welke stad gaan ze vragen over goeie voornemens?
 > Ben je daar (in die stad) ooit geweest?

3) Wat is een kerstmarkt?

4) Wat zijn de goede voornemens van Elise?
 > Eet je ook te veel chocolade of iets anders (snoep/koekjes)?

5) Waarom wil Matheo graag proberen te kalmeren?
 > Ben je ook meestal heel druk of ben je een rustige mens?

6) En wat wil Minedora graag?
 > Weet je wat ‘turnen’ is?

7) Wat denkt Juno over goeie voornemens?
 > Hou je meestal je goeie voornemens vol?

8) Wat gebeurt er als je je doelen te hoog legt?

9) Wat is het goeie voornemen van de presentator?

10) En waarom is het al een beetje mislukt?