[VL-E] Elektrische fiets (Marina)

elektrische-fiets

> Enlace al vídeo y ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/elektrische-fiets

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be

Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

[Transcriptie, vertaling en oefeningen:
Marina Ortega Cordovilla]

[Transcripción, traducción y ejercicios:
Marina Ortega Cordovilla]

Elektrische fiets

- Ik ben Frederique Geernaert... ik rijd sinds anderhalve maand met een high speed bike… en ik gebruik deze voor woon-werkverkeer.

Het was voor mij eigenlijk een geschikt alternatief… voor de verplaatsing van mijn woonplaats naar mijn werkplaats. Zo vermijd ik eigenlijk elke dag de files en ben ik relatief snel [= vlug] op mijn werk. Het is een sportief vervoermiddel en het is eigenlijk milieuvriendelijk.

Mensen zoals Frederique ruilen steeds vaker de auto voor en fiets. Dat merken ze ook in fietsenwinkels.

- Dit zijn onze ‘speed pedelecs’… dit zijn onze elektrische fietsen die sneller rijden dan 25 km per uur… en als u nog een beetje bijsteekt soms tot 40 km per uur zelfs.

- Hoeveel van die fietsen verkopen jullie zo per jaar?
- Dat zijn rond de 60, 70 stuks op jaarbasis, in Gent alleen.
- In Gent alleen. En dat zijn voornamelijk jonge mensen?
- Da’s een heel gevarieerd publiek. Ja, tussen de 27 en de 60 jaar.

Natuurlijk, 45 kilometer per uur op een fiets... het is niet voor iedereen weggelegd.

- Dat is te veel. Veel te veel.
- Dat kan niet. Op 25 begin ik al te panikeren.
- Ja, 25 is meer dan genoeg.
- Ik vind dat ook. Absoluut.
- Voor u ook, hè?
- 25? Ja.

Bicicleta eléctrica

- Soy Frederique Geernaert… hace un mes y medio que voy en una bicicleta de alta velocidad… y la utilizo para desplazarme de casa al trabajo.

De hecho, para mí era una buena alternativa… para desplazarme desde el sitio en el que vivo hasta mi lugar de trabajo. Así evito cada día los atascos y llego relativamente rápido al trabajo. Es un medio de transporte deportivo y bueno para el medio ambiente.

La gente como Frederique cambia cada vez más a menudo el coche por la bicicleta. Esto se nota también en las tiendas de bicicletas.

- Estas son nuestras ‘speed pedelecs’… son unas bicicletas eléctricas que pueden alcanzar más de 25 kilómetros por hora… y si le ayudas un poco a veces incluso a los 40 km por hora.

- ¿Cuántas de estas bicicletas vendéis al año?
- Ronda entre las 60 o 70 unidades al año, solo en Gante.
- Solo en Gante. ¿Y son principalmente gente joven?
- Es un público muy variado. Sí, entre los 27 y los 60 años.

Por supuesto, una bici que va a 45 kilómetros por hora… no es algo que esté hecho para todo el mundo.

- Es demasiado. Demasiada velocidad.
- No puede ser. A mí a partir de 25 ya me entra el pánico.
- Sí, 25 es más que suficiente.
- Yo también lo creo. Sin duda.
- ¿Tú también, no?
- ¿25? Sí.

Woordenschat (vocabulario)

Naamwoorden (substantivos)
Het verkeer > El tráfico/transporte
Het woon-werkverkeer > el transporte de casa al trabajo
De verplaatsing > el desplazamiento
De files > los atascos
Het vervoermiddel > el transporte
Het stuk > la unidad 

Werkwoorden (verbos)
Vermijden > evitar
Ruilen > cambiar (por otra cosa)
Merken > observar, darse cuenta
Bijsteken > añadir

Adjectieven (adjetivos)
Geschikt > adecuado
Milieuvriendelijk  > Bueno para el medio ambiente

Bijwoorden (adverbios)
Eigenlijk = In werkelijkheid > De hecho
Steeds vaker > Cada vez más a menudo
Voornamelijk = vooral = hoofdzakelijk > Principalmente

Zinnen (frases hechas)
‘Het is niet voor iedereen weggelegd’ > No está al alcance de todo el mundo / No es para todo el mundo

Activiteiten

Kijk en luister naar het filmpje. Zijn deze zinnen goed of fout?

1. Frederique Geernaert is werkloos (G/F)

2. Alleen jonge mensen kopen dit soort fietsen (G/F)

3. Idereen houdt van snelle fietsen (G/F)

4. Elektrische fietsen zijn niet goed voor het milieu (G/F)

5. Mensen ruilen steeds meer de auto voor een fiets (G/F)

Vragen

1. Hoeveel van die fietsen verkopen ze per jaar?

2. In welke stad zijn ze?

3. Waarvoor gebruikt Frederique Geernaert zijn elektrische fiets?

4. Wat is de naam van de fiets in de winkel?

5. Wat denken de mevrouwen?

6. Wat is de maximumsnelheid van de elektrische fiets?

7. Wat is de normale maximumsnelheid van een fiets?