[VL-E] Minder werk en toch stress (Emeline)

minder-werk-3

minder-werk-5

minder-werk-1

minder-werk-2

minder-werk-4

> Enlace al vídeo y ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/minder-werk-en-toch-stress  (1 min. + oefeningen Nedbox.be)
http://deredactie.be/permalink/2.46756?video=1.2767433  (2 min. zonder oefeningen)

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be

Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

[Transcriptie, vertaling en oefeningen:
Emeline Méreau]

[Transcripción, traducción y ejercicios:
Emeline Méreau]

Minder werk en toch stress

Deeltijds gaan werken is niet altijd een oplossing voor minder werkdruk en minder stress. Met name moeders die deeltijds aan de slag gaan, ervaren juist meer stress dan wanneer ze voltijds werken. Dat komt omdat hun partners hun aandeel in het huishouden niet langer doen, waardoor alle huishoudelijke werk en de zorg voor de kinderen bij de vrouwen terechtkomt. De VUB deed er onderzoek naar.

Dat is gelijk [= zoals] elke woensdagmiddag, dat ik zorg dat we op tijd kunnen eten, omdat ik straks de jongste zoon naar de rockschool in Ternat moet brengen.

Twee dagen per week blijft Tinne Demuynck thuis. En die zijn behoorlijk gevuld: eten klaarmaken, administratie, wassen, drogen. Maar veel stress heeft ze daarbij niet, benadrukt ze.

Persoonlijk ondervind ik dat niet en van de meesten heb ik dat eingelijk niet gehoord. Maar ik heb inderdaad wel een vriendin die dat ondervindt door het feit dat de taken worden doorgeschoven door haar echtgenoot, ... die daarvan... echt last heeft... van de stress, ja.  En die vriendin blijkt lang niet de enige te zijn, zegt een VUB-onderzoek.

Bij vrouwen die voltijds werken met een voltijds werkende man en kinderen thuis ligt die score ongeveer op 53 punten en die gaat naar bijna 57 punten op het moment dat ze deeltijds werkt.

Oorzaak: de echtgenoten die blijkbaar te gemakkelijk te veel van hun huistaken toeschuiven naar hun deeltijds werkende partners.

Als een vrouw deeltijds gaat werken in een gezin waar een man voltijds werkt, dat ze daarmee eigenlijk de man een legitieme reden geeft om te zeggen: ‘Oké, jij kiest voor deeltijds werk, dus ga je ook het grote deel van het huishoudelijk werk en de kinderzorg op jou moeten nemen’.
 

De traditionele mannen- en vrouwentaken beter verdelen kan al veel helpen. Dat kan thuis beginnen doordat kinderen zien dat het ook anders kan dan dat mama in de keuken staat en papa werkt in de tuin.

Kleine tuinklusjes doe ik ook, waar dat anders, ja, misschien de meeste mannen dat gaan doen. Maar, ik doe dat graag, dus dat is geen probleem, integendeel.

Menos trabajo y aun así estrés

Ponerse a trabajar a tiempo parcial no es siempre la solución para tener menos presión laboral y menos estrés. En concreto, las madres que comienzan a trabajar a tiempo parcial experimentan más estrés que si trabajan a tiempo completo. Es porque sus parejas dejan de participar en las faenas domésticas, por lo que todas las tareas de la casa y el cuidado de los niños quedan para las mujeres. La VUB ha hecho un estudio sobre esto.

Así es cada miércoles al mediodía, yo me encargo de que podamos comer a tiempo, porque después tengo que llevar a mi hijo pequeño a la escuela de rock en Ternat.

Dos días a la semana, Tinne Demuynck se queda en casa. Y esos dos días son muy ajetreados: preparar la comida, llevar los gastos, lavar la ropa, secarla. Pero recalca que eso no le produce mucho estrés.

Yo personalmente no lo experimento y, en realidad, nunca lo he oído de la mayoría [de mis conocidos]. Pero sí es verdad que tengo una amiga que tiene estrés por culpa de que su esposo pospone las tareas, ... y ella sí que...  sufre de estrés, sí. Y esa amiga no es en absoluto la única, según se desprende de un estudio de la VUB.

Entre las mujeres que trabajan a tiempo completo, con un hombre que también trabaja a tiempo completo y con niños en la casa, el resultado es cercano al 53 por ciento, mientras que sube a casi el 57 por ciento cuando se ponen a trabajar a tiempo parcial.

La causa son los esposos, que por lo visto le ceden con demasiada facilidad gran parte de sus tareas domésticas a las parejas que trabajan a tiempo parcial.

Cuando una mujer se pone a trabajar a tiempo parcial en una familia donde el hombre trabaja a tiempo completo, en realidad, ella da a su pareja una razón legítima para decir: ‘De acuerdo, tú eliges trabajar a tiempo parcial, pues entonces tendrás que ocuparte también de la mayoría de las faenas domésticas y del cuidado de los niños’.

Repartir mejor las tareas tradicionales de los hombres y las mujeres podría servir de mucho. Y puede comenzar ya en casa, porque los niños ven que puede hacerse de una forma  distinta a que mamá esté en la cocina y papá cuide del jardín.

Yo también hago pequeños trabajos en el jardín, mientras que, sí, en la mayoría de las familias eso lo hacen los hombres. Pero a mí me gusta hacerlo, así que no es ningún problema, al contrario.

Woordenschat

Deeltijds                             A jornada/tiempo parcial
De werkdruk                     La presión laboral
Met name                          En particular, en concreto
Aan de slag gaan             Ponerse a la tarea (lit. ‘a la batalla’)
Ervaren                              Experimentar  
Voltijds                              A tiempo completo
Het aandeel                      La participación
Het huishouden              Las faenas/tareas domésticas
Huishoudelijk                  Doméstico/ de la casa
De zorg                               El cuidado (de)
Zorg dat je op tijd bent   Ten cuidado de llegar a tiempo
Terechtkomen                  Dirigirse a (aquí ‘quedar para’)
Straks                                  Después, luego
Behoorlijk                           Muy, bastante
Gevuld                                  Ajetreado (‘lleno de’)
Daarbij                                 Además, junto a eso
Benadrukken                     Aclarar, recalcar, remarcar
Ondervinden                      Experimentar
Eigenlijk                              En realidad
Toeschuiven, doorschuiven  Ceder, trasladar a otra persona
De echtgenoot                    El esposo, marido
Last hebben van                Sufrir de
De score                               El resultado, la puntuación
Blijkbaar                              Por lo visto, aparentemente
Het deel                               La parte
De kinderzorg                    El cuidado de los niños
Verdelen                              Repartir
Doordat                                Porque, pues
De tuinklus                         La tarea del jardín

Activiteiten

 
Kijk en luister naar het filmpje. Zijn deze zinnen goed of fout?

1) Veel moeders die deeltijds werken, voelen meer stress dan wanneer ze voltijds werken (G/F)

2) De partners van deze vrouwen zorgen voor de kinderen, zodat de vrouwen het huishouden kunnen doen (G/F)

3) Tinne zorgt ervoor dat ze elke middag op tijd kan eten met haar kinderen (G/F)

4) Tinne werkt halftijds. Ze blijft dus 2.5 dagen per week thuis (G/F)

5) Tinne heeft veel stress omdat ze te veel moet doen als ze thuis is: koken, de was, de administratie ... (G/F)

6) Tinne heeft een vriendin die stress heeft omdat haar echtgenoot veel taken naar haar toeschuift  (G/F)

7) De traditionele taken beter verdelen tussen man en vrouw kan een oplossing zijn voor dit probleem (G/F)

8) Tinne vindt het niet erg om in de tuin te werken. Ze doet het zelfs graag (G/F)

Geef antwoord op deze vragen:

1) Is deeltijds gaan werken een oplossing voor vrouwen ? Waarom ?

2) Waarom zorgt Tinne dat ze elke woensdagmiddag op tijd kunnen eten ?

3) Hoeveel dagen per week blijft Tinne thuis ? Wat doet ze dan?

4) Wie heeft er meer stress: vrouwen die voltijds werken of vrouwen die deeltijds werken?

5) Wat kunnen we doen opdat de situatie van de vrouwen die deeltijds werken gemakkelijker wordt ? En waarom?