[VL-E] Studeren in de buitenklas (Almudena)

studeren-in-de-buitenklas

> Enlace al vídeo y ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/studeren-de-buitenklas

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be

Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

[Transcriptie, vertaling en oefeningen:
Almudena Molina Cobos]

[Transcripción, traducción y ejercicios:
Almudena Molina Cobos]

Studeren in de buitenklas

De schooldag is begonnen
in basisschool Emmaüs in Aalter.
De speelplaats is leeg
en iedereen zit in zijn klaslokaal.

Iedereen behalve... deze klas,
want het zesde krijgt buiten les.

Wat doen wij als het koud wordt?
Het is een proefproject van juf[frouw] Heidi.
Ze is hier pas sinds het begin van het schooljaar.
Ze zet een klas buiten.

Alle klassen van het eerste leerjaar tot het zesde
leerjaar krijgen hier buiten les.

Ze gaan proberen te testen
of het effect heeft op de punten.
En dat er misschien ook minder pestgedrag zou zijn.

Het is anders in een klas,
omdat je dan tussen die vier muren zit
en in de natuur
doet dat [je] veel meer deugd.

Door de buitenlucht voel je
dat je meer aandacht hebt en beter kunt luisteren.

Vandaag schijnt de zon, maar wat
als het regent of sneeuwt in de buitenklas?

Soms zal ik het wel jammer vinden
maar dan breng ik wel een regenjas mee.

Ik denk dat onze boeken nat gaan worden.
Ja, maar het is wel leuk dat we dan eens in de regen mogen.

Ik denk dat het wel leuk zal zijn met de sneeuw.
Dan kunnen we misschien een keer
een sneeuwballengevecht doen.

Het is ook leuk voor de afwisseling.
We gaan buiten en binnen.
Het maakt wel een verschil.

Ik zou liefst in de buitenklas zitten.
En het is heel mooi ingericht, vind ik zelf.

Estudiar en la clase al aire libre

El día escolar ha comenzado
en la escuela de primaria Emaús de Aalter.
El patio está vacío
y todo el mundo está en sus aulas.

Todos, excepto… esta clase,
porque los de sexto tienen clase fuera.

¿Qué hacemos cuando hace frío?
Es un proyecto piloto de la señorita Heidi.
Sólo lleva aquí desde el inicio del año escolar.
Ella se lleva una clase afuera.

Todas las clases de primero a sexto de primaria
se hacen aquí al aire libre.

Van a intentar medir
si tiene efecto en las notas.
Y que quizás también haya menos abusos [en la escuela].

Es diferente en un aula,
porque entonces te sientas entre cuatro paredes
y en la naturaleza
[eso] se disfruta mucho más.

Por el aire libre sientes que prestas
más atención y puedes escuchar mejor.

Hoy brilla el sol, pero ¿qué pasa
si llueve o nieva en la clase al aire libre?

A veces me dará pena (= será una lástima),
pero entonces me traigo un chubasquero.

Creo que nuestros libros se van a mojar.
Sí, pero es divertido que por una vez
podamos estar bajo la lluvia.

Creo que sería divertido si nieva.
Porque así quizá podríamos
hacer una pelea de bolas de nieve.

También es divertido para variar.
Nos vamos fuera y dentro
Se nota la diferencia.

Yo prefería estar en la clase al aire libre.
Y está muy bien decorada, me parece a mí.

Woordenschat (vocabulario)

Naamwoorden (nombres)
basisschool: escuela (de) primaria
speelplaats: patio de recreo
klaslokaal: aula
schooljaar: año escolar
klas buiten: clase al aire libre
buitenlucht:  aire libre
pestgedrag: abuso, intimidación
sneeuwballengevecht: pelea de bolas de nieve
regenjas: chubasquero

Werkwoorden (verbos)
(het) koud zijn/worden: hacer frío
(het) regenen: llover
(het) sneeuwen: nevar
iets ‘doet je deugd’ (= maakt je blij): algo ‘te pone content@’

Bijvoeglijk naamwoorden (adjetivos)
anders: diferente
jammer: [‘penoso’] lástima, pena

Bijwoorden (adverbios)
misschien: quizá(s)
buiten: fuera
binnen: dentro

Voorzetsels (preposiciones)
tussen: entre

Voegwoorden (conjunciones)
behalve: excepto, salvo

Oefeningen

Beantwoord de volgende vragen:

1) Waar is de schooldag begonnen?

2) Wat is de naam van de school?

3) Zit iedereen in zijn klaslokaal?

4) Hoe heet de juf?

5) Wat doet ze met de kinderen? En waarom?

6) Waarom is het anders in een klas?

7) Wat (gebeurt er) als het regent in de buitenklas?

8) Wat (gebeurt er) als het sneeuwt in de buitenklas?

Verbind de woorden met de juiste vertaling:

jammer                                                                                 - año escolar
schooljaar                                                                             - una pelea de bolas de nieve
regenen                                                                                 - nevar
klas buiten                                                                            - una pena
sneeuwballengevecht                                                        - chubasquero
regenjas                                                                                 - clase al aire libre
sneeuwen                                                                              - patio de recreo
speelplaats                                                                            - llover

Antwoorden

1) De schooldag is begonnen in Aalter (Oost-Vlaanderen).
2) De naam van de school is Emmaüs.
3) Nee, iedereen zit in zijn klaslokaal behalve een klas (het zesde).
4) De juf heet Heidi.
5) Ze zet een klas buiten want ze wil testen (= proberen te testen) of het effect heeft op de punten (= cijfers).
6) Omdat de kinderen dan tussen die vier muren zitten, en in de natuur is dat veel leuker (= ‘doet dat veel meer deugd’).
7) De kinderen zullen (dan) een regenjas meebrengen.
8) De kinderen kunnen (dan) (eens = een keer) een sneeuwballengevecht doen.