[VL-E] Verslaafd aan je smartphone?

[VL-E] Verslaafd aan je smartphone?

> Enlace al vídeo y los ejercicios

https://www.nedbox.be/teaser/verslaafd-aan-je-smartphone

Als de oefeningen geblokkeerd worden, ga maar naar  https://www.nedbox.be Si los ejercicios se quedan bloqueados, entrad desde  https://www.nedbox.be

Verslaafd aan je smartphone?

- Mogen wij jou even storen?
- [Marleen] Ja
- Druk bezig met de smartphone?
- Ja, ik ben aan het wachten op een vriendin, dus.
- Hoe vaak zit je daar zo op per dag?
- Goh, ik weet dat eigenlijk niet. Het kan zijn: sommige dagen bijna niet, omdat ik er niet aan denk… maar het kan ook zijn dat ik er wel heel vaak op zit.

Sommige jongeren lijken er letterlijk mee vergroeid, de smartphone. Hij wijkt niet van hun zijde, om de haverklap moeten ze iets checken.
- [Emiel] Bijvoorbeeld, wacht hè, hier nu het Nieuwsblad heeft gezegd dat Saartje Vandendriessche wordt vervangen in de Slimste Mens, bijvoorbeeld. En dat zijn zulke meldingen.

- En hoe vaak gebeurt dat dan per uur, per halfuur?
- Per uur? Tien keer of zo.
- En ben je dan verslaafd?
- [Elisabeth] Ja, ik denk wel dat je dat zo kunt noemen, ja.
- En is dat erg?
- Ja, eigenlijk wel.

Één op de twee ondervraagden zegt dat ze zich verslaafd voelen, en da’s problematisch.

Het aantal jongeren dat effectief verslaafd is, dat is marginaal, denk ik voorlopig. Maar dat voelen is het belangrijkste dat we moeten meenemen vandaag. Maar jongeren stellen vast dat ze meer tijd spenderen aan hun telefoon dan ze zelf zouden willen. Gemiddeld gaat anderhalf uur per dag naar de smartphone.

- [Janne] Het is inderdaad wel zo dat het een beetje de norm is dat je dat altijd bijhebt. En dat je zo snel mogelijk bereikbaar bent, voor iedereen, en dat je altijd bereikbaar bent voor iedereen.

De technologieproviders komen zelf al met oplossingen, en die geven u de smartphonetijd. Dat is stap 1. Maar dat is nog onvoldoende. Je moet ook inzicht krijgen in die onbewuste patronen.

En er zijn gelukkig nog altijd andere dingen om de tijd te doden.

¿Adict@ a tu smartphone?

- ¿Te importa que te interrumpamos un momento?
- [Marleen] Vale
- ¿Liada con el móvil?
- Sí, estoy esperando a una amiga, así que...
- Cuántas veces te dedicas a eso al día?
- Bueno, la verdad es que no lo sé. Puede ser… unos días casi nada, porque no pienso en ello… pero también puede ser que sí que lo use un montón.

Algunos jóvenes parecen haberse fundido literalmente con él, el móvil. No se aparta de su lado, a cada instante tienen que consultar algo.
- [Emiel] Por ejemplo, espera ¿eh?, aquí el diario Het Nieuwsblad  ha dicho que Saartje Vandendriessche será sustituida en el programa De Slimste Mens, por ejemplo. Son ese tipo de avisos.

- Y con qué frecuencia sucede eso por hora o por media hora?
- ¿Por hora? Unas diez veces.
- ¿Y entonces eres adicta?
- [Elisabeth] Sí, creo que puedes llamarlo así, sí.
- ¿Y eso te parece algo grave?
- Sí, la verdad es que sí.

Uno de cada dos entrevistad@s dice que se siente adict@, y eso es problemático.

Creo que por ahora el número de jóvenes que son verdader@s adict@s es marginal. Pero ese sentimiento es lo más importante que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Pero los jóvenes constatan que emplean mas tiempo con sus móviles de lo que les gustaría. De media se emplea hora y media al día en el móvil.

- [Janne] Es cierto que es un poco la norma llevarlo siempre contigo. Y estar disponible lo antes posible, para todo el mundo, y estar disponible siempre, para todo el mundo.

Los propios proveedores de servicios ya han aportado soluciones, y le ofrecen el tiempo de uso del móvil. Ese es el primer paso, pero aún es insuficiente. También hay que comprender esos patrones inconscientes.

Y afortunadamente, siempre quedan otras cosas para matar el tiempo.

Woordenschat

Naamwoorden
(de) zijde(-n/-s): el lado
(de) melding(-en): el aviso
(het) aantal(-len): el número, la cantidad de
(de) jongeren: los jóvenes
(de) oplossing(-en): la solución
(de) inzicht (-en): la comprensión
> inzicht krijgen in… : (lograr) comprender

Werkwoorden
storen (reg.): molestar
> Mag ik (je/u) even storen?: ¿Le importa que le moleste? ¿Tienes un minuto?
lijken-leek/leken-h. geleken: parecer
groeien (reg): crecer
vergroeien (reg.): unirse, fundirse
wijken-week/weken-h. geweken: inclinarse, apartarse
iets checken (reg.): comprobar, chequear
vervangen-verving(-en)-h. vervangen: sustituir
> vervangen worden: ser sustituido
gebeuren (reg.): suceder, pasar
noemen (reg.): nombrar
zich voelen (reg.): sentirse
vaststellen (reg.): establecer, constatar
tijd spenderen aan… (reg.): gastar tiempo en…
iets bijhebben-had(-den) bij- h. bijgehad: tener contigo, llevar encima

Bijvoegelijk Naamwoorden
sommig(e): algun@s (ciert@s)
zulk(e): tales, ese tipo de…
verslaafd (zijn): (ser) adict@s
marginaal/-ale: marginal(es)
belangrijk-e: importante(s)
bereikbaar/-bare: disponible(s)
onvoldoende: insuficiente(s)

Bijwoorden
eigenlijk: en realidad
voorlopig: provisional(mente), por ahora
inderdaad: ciertamente, de hecho

Idioom - Vaste uitdrukkingen
Druk bezig zijn met… : estar liado con
Het kan zijn dat…: puede ser que
Om de haverklap: continuamente, cada dos por tres
erop zitten: dedicarle, estar en ello
eraan denken: pensar en
Het is wel zo dat… : [Bien] es verdad que… 
De tijd doden: matar el tiempo

 

Vragen

1) Wat is het meisje aan het doen (terwijl ze druk bezig is met de smartphone)?

2) Hoe vaak zit ze op haar smartphone?
 > En jij? Hoe vaak zit je op je smartphone?

3) Wat moet je continu (= steeds) doen als je verslaafd bent aan je smartphone?

4) Ken je de krant Het Nieuwsblad?
 > Ken je andere kranten uit Nederland of België?

5) Welk televisieprogramma wordt vermeld in de tekst?

6) Hoeveel procent mensen zeggen dat ze zich verslaafd voelen?
 > Besteed je ook meer tijd aan je telefoon dan je echt zou willen?

7) Hoe veel tijd gaat [in de tekst] gemiddeld per dag naar de smartphone?
 > Klopt dat eigenlijk bij jou?

8) Heb je je smartphone altijd bij je? Wanneer niet?

9) Wil je altijd bereikbaar zijn voor iedereen? Wanneer niet?

10) Ben je bewust van hoe veel tijd per dag je besteedt aan je smartphone?

11) Wat doe je om de tijd te doden?